นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sukit
Ico64
นาย สุกิจ อติพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sukit.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_goldentree02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GoldenTree02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","created_at":"2016/05/23 10:11:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/23 10:11:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/23 10:11:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/23 10:11:33 +0700","id":57920,"asset_file_size":875692}
  • Small_b01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e31\u0e19","created_at":"2016/03/24 14:14:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/24 14:14:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/24 14:14:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/24 14:14:20 +0700","id":57205,"asset_file_size":189866}
  • Small_f02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"F02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2016/03/24 14:13:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/24 14:13:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/04 15:15:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/04 15:15:32 +0700","id":57204,"asset_file_size":307612}
  • Small_ic01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IC01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e28\u0e04\u0e23\u0e35\u0e21","created_at":"2016/01/25 17:55:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 17:55:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 17:55:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 17:55:53 +0700","id":56334,"asset_file_size":123546}
  • Small_book03 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"book03.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2015/11/14 15:08:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/14 15:08:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/14 15:08:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/14 15:08:48 +0700","id":55468,"asset_file_size":133494}
  • Small_book02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"book02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2015/11/14 15:08:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/14 15:08:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/14 15:08:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/14 15:08:21 +0700","id":55467,"asset_file_size":109755}
  • Small_book01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"book01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2015/11/14 15:07:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/14 15:07:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/14 15:08:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/14 15:08:00 +0700","id":55466,"asset_file_size":395766}
  • Small_buddha01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Buddha01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e14\u0e32\u0e42\u0e25\u0e01","created_at":"2015/10/04 17:26:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/04 17:26:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/04 17:26:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/04 17:26:22 +0700","id":55036,"asset_file_size":355768}
  • Small_buffalo01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Buffalo01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":831,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2015/09/16 17:56:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/16 17:56:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/16 17:56:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/16 17:56:38 +0700","id":54852,"asset_file_size":362126}
ขนาดย่อ: