นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sunaree.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_anshwr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ansHWR.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"ansHWR","created_at":"2013/07/26 16:05:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/26 16:05:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/26 16:05:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/26 16:05:08 +0700","id":41643,"asset_file_size":22588}
  • Small_hwbcharge {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HWBCharge.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"HW\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38B","created_at":"2013/07/14 21:23:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/14 21:23:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/14 21:23:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/14 21:23:38 +0700","id":41352,"asset_file_size":55264}
  • Small_hw-wande2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-WandE2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"HW-WandE-2","created_at":"2013/07/11 20:19:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/11 20:19:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/11 20:19:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/11 20:19:13 +0700","id":41310,"asset_file_size":46617}
  • Small_hw-wande-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-WandE-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"HW-WandE-1","created_at":"2013/07/04 14:49:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/04 14:49:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/04 14:49:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/04 14:49:32 +0700","id":41165,"asset_file_size":64602}
  • Small_hw-n-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-N-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"HWN3","created_at":"2013/07/03 10:42:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/03 10:42:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 10:42:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 10:42:09 +0700","id":41126,"asset_file_size":40188}
  • Small_hw-n-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-N-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"HWN2","created_at":"2013/07/03 10:40:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/03 10:40:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 10:40:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 10:40:16 +0700","id":41125,"asset_file_size":26628}
  • Small_hw-n-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-N-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"HWN1","created_at":"2013/07/03 10:38:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/03 10:38:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/03 10:38:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/03 10:38:53 +0700","id":41124,"asset_file_size":53505}
  • Small_hwkirchhoff2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HWkirchhoff2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"HWkirchhoff2","created_at":"2013/07/01 00:02:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/07/01 00:02:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/01 00:02:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/01 00:02:17 +0700","id":41048,"asset_file_size":11004}
  • Small_hwkirchhoff {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HWkirchhoff.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":238,"visibility":2,"description":"HWkirchhoff","created_at":"2013/06/30 23:59:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/30 23:59:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/30 23:59:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/30 23:59:53 +0700","id":41047,"asset_file_size":10213}
ขนาดย่อ: