นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > sunattanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 13:47:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 13:47:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 13:47:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 13:47:55 +0700","id":60435,"asset_file_size":379039}
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.9.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 13:47:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 13:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 13:47:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 13:47:43 +0700","id":60434,"asset_file_size":421290}
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 11:45:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:45:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 11:45:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 11:45:14 +0700","id":60433,"asset_file_size":378749}
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.8.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 11:44:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:44:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 11:44:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 11:44:55 +0700","id":60432,"asset_file_size":374247}
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 11:38:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:38:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 11:38:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 11:38:19 +0700","id":60431,"asset_file_size":264837}
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 11:37:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 11:38:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 11:38:01 +0700","id":60430,"asset_file_size":282527}
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 11:37:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 11:37:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 11:37:53 +0700","id":60429,"asset_file_size":252341}
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 11:37:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 11:37:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 11:37:40 +0700","id":60428,"asset_file_size":274026}
  • Small_bigc59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":359,"visibility":2,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 11:37:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/22 11:37:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/22 11:37:28 +0700","id":60427,"asset_file_size":286350}
ขนาดย่อ: