นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุนันทา แก้วเจริญ
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sununta.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nun02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nun02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":129,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","created_at":"2013/06/18 12:18:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/18 12:18:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/18 12:18:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/18 12:18:22 +0700","id":40711,"asset_file_size":101776}
  • Small_water_lilies {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":129,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e01\u0e01\u0e14","created_at":"2007/10/19 14:41:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:32 +0700","id":103,"asset_file_size":83794}
ขนาดย่อ: