นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุ่มนิ่ม
Ico64
นางสาว สุพรรณพร นุ่มนิ่ม วรรณเวช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ข้ารับใช้ของแผ่นดิน
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > supanaporn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_5620 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5620.JPG","created_at":"2014/02/12 11:11:56 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 11:11:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 11:12:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"IMG_5620.JPG","asset_file_size":853254,"modified_at":"2014/02/12 11:12:04 +0700","media_folder_id":1541,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44926,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"position.pdf","created_at":"2014/01/29 14:41:37 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:41:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 15:03:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":115715,"modified_at":"2014/01/29 15:03:48 +0700","media_folder_id":1541,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44629,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"thik.pdf","created_at":"2014/01/29 11:23:19 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 11:23:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 11:23:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e27.","asset_file_size":141748,"modified_at":"2014/01/29 11:23:34 +0700","media_folder_id":1541,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44612,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"colon.pdf","created_at":"2014/01/29 10:29:07 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 10:29:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 11:03:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e08\u0e08\u0e32\u0e23\u0e30\u0e23\u0e48\u0e27\u0e07","asset_file_size":107245,"modified_at":"2014/01/29 11:03:20 +0700","media_folder_id":1541,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44610,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: