นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_absentwait {"modified_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","id":63204,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AbsentWait.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","created_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102124}
 • Tiny_permitform {"modified_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","id":63196,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PermitForm.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","created_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49146}
 • Tiny_waitform {"modified_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","id":63195,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WaitForm.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","created_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93915}
 • Tiny_absentlist {"modified_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","id":63194,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AbsentList.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","created_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116072}
 • {"modified_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","id":32911,"commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CerInstall_Firefox.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","media_folder_id":1375,"description":"CerFirefox","created_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","asset_updated_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":684995}
 • {"modified_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","id":32910,"commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PR_PSUCerInstall.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","media_folder_id":1375,"description":"PSUCert","created_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","asset_updated_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":516836}
 • Tiny_cal4-5ag {"modified_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","id":26486,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cal4-5Ag.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e484-5","created_at":"2010/12/16 14:32:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9671}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:29:27 +0700","id":26454,"commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ProfileEditing.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:27 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","created_at":"2010/12/15 16:09:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":401340}
 • Tiny_cal1-5ag {"modified_at":"2011/05/31 19:29:12 +0700","id":26421,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cal1-5Ag.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:12 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e481-5","created_at":"2010/12/13 15:23:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10324}
 • Tiny_cal-icon-1 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","id":26327,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cal-icon-1.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19-1","created_at":"2010/12/07 17:05:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5928}
 • Tiny_cal-nocert {"modified_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","id":26324,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cal-nocert.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","created_at":"2010/12/07 16:38:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20999}
 • Tiny_cal2-5-nov {"modified_at":"2011/05/31 19:26:42 +0700","id":25882,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cal2-5-Nov.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:26:42 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14","created_at":"2010/11/19 13:36:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9885}
ขนาดย่อ: