นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_board_dev {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19 Devops","asset_updated_at":"2021/05/31 12:21:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63674,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/31 12:21:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Board_Dev.jpg","updated_at":"2021/05/31 12:21:29 +0700","modified_at":"2021/05/31 12:21:29 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33246,"last_commented_at":null}
 • Tiny_publish {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-publish","asset_updated_at":"2021/05/31 12:15:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63673,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/31 12:15:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Publish.jpg","updated_at":"2021/05/31 12:15:11 +0700","modified_at":"2021/05/31 12:15:11 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":170729,"last_commented_at":null}
 • Tiny_insert_xcel {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19 excel","asset_updated_at":"2021/05/31 12:14:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63672,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/31 12:14:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Insert_xcel.jpg","updated_at":"2021/05/31 12:14:35 +0700","modified_at":"2021/05/31 12:14:35 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":133226,"last_commented_at":null}
 • Tiny_q-oexcel {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-open in excel","asset_updated_at":"2021/05/31 12:13:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63671,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/31 12:13:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Q-Oexcel.jpg","updated_at":"2021/05/31 12:13:52 +0700","modified_at":"2021/05/31 12:13:52 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":71418,"last_commented_at":null}
 • Tiny_q-edi {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 query","asset_updated_at":"2021/05/31 12:12:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63670,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/31 12:12:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Q-Edi.jpg","updated_at":"2021/05/31 12:13:00 +0700","modified_at":"2021/05/31 12:13:00 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":82331,"last_commented_at":null}
 • Tiny_author {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2021/05/28 23:50:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63668,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/28 23:50:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Author.jpg","updated_at":"2021/05/28 23:50:25 +0700","modified_at":"2021/05/28 23:50:25 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":39660,"last_commented_at":null}
 • Tiny_year {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e1b\u0e35\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2021/05/28 23:40:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63667,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/28 23:40:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"Year.jpg","updated_at":"2021/05/28 23:41:01 +0700","modified_at":"2021/05/28 23:41:01 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":22698,"last_commented_at":null}
 • Tiny_notrack-1 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35 Track","asset_updated_at":"2021/05/28 23:31:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63666,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/28 23:31:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"NoTrack-1.png","updated_at":"2021/05/28 23:31:59 +0700","modified_at":"2021/05/28 23:31:59 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":374198,"last_commented_at":null}
 • Tiny_t-strike {"description":"\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e02\u0e35\u0e14\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","asset_updated_at":"2021/05/21 23:25:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63665,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/21 23:25:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"t-strike.jpg","updated_at":"2021/05/21 23:25:50 +0700","modified_at":"2021/05/21 23:25:50 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":19505,"last_commented_at":null}
 • Tiny_strike {"description":"\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e02\u0e35\u0e14\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","asset_updated_at":"2021/05/21 22:49:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63664,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/21 22:49:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"strike.jpg","updated_at":"2021/05/21 22:49:30 +0700","modified_at":"2021/05/21 22:49:30 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":12037,"last_commented_at":null}
 • Tiny_tools {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2021/05/21 22:46:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63662,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/21 22:46:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tools.jpg","updated_at":"2021/05/21 22:46:13 +0700","modified_at":"2021/05/21 22:46:13 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":39528,"last_commented_at":null}
 • Tiny_border {"description":"\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2021/05/21 22:44:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63661,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/21 22:44:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"border.jpg","updated_at":"2021/05/21 22:44:21 +0700","modified_at":"2021/05/21 22:44:21 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":10117,"last_commented_at":null}
 • Tiny_red {"description":"\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e35\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_updated_at":"2021/05/20 23:44:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63660,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/20 23:44:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"red.jpg","updated_at":"2021/05/20 23:44:32 +0700","modified_at":"2021/05/20 23:44:32 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":14329,"last_commented_at":null}
 • Tiny_italic {"description":"\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2021/05/20 23:40:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63659,"deleted_at":null,"created_at":"2021/05/20 23:40:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"italic.jpg","updated_at":"2021/05/20 23:40:26 +0700","modified_at":"2021/05/20 23:40:26 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":11840,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1 {"description":"\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2020/11/26 13:29:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63595,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/26 13:29:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2020/11/26 13:29:19 +0700","modified_at":"2020/11/26 13:29:19 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":117690,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bold {"description":"\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2021/05/20 23:35:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63594,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:30:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bold.jpg","updated_at":"2021/05/20 23:35:30 +0700","modified_at":"2021/05/20 23:35:30 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104706,"last_commented_at":null}
 • Tiny_10 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2020/11/25 15:29:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63593,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:29:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"10.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:30:02 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:30:02 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":135381,"last_commented_at":null}
 • Tiny_9 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e1f\u0e01\u0e15\u0e4c\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/11/25 15:29:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63592,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:29:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"9.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:29:21 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:29:21 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":127421,"last_commented_at":null}
 • Tiny_8 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/11/25 15:28:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63591,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:28:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"8.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:28:50 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:28:50 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":182477,"last_commented_at":null}
 • Tiny_7 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/11/25 15:28:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63590,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:28:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"7.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:28:24 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:28:24 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":134050,"last_commented_at":null}
 • Tiny_6 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2020/11/25 15:27:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63589,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:27:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"6.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:27:18 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:27:18 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":107096,"last_commented_at":null}
 • Tiny_5 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2020/11/25 15:26:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63588,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:26:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:26:17 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:26:17 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73784,"last_commented_at":null}
 • Tiny_4 {"description":"\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2020/11/25 15:25:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63587,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:25:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"4.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:25:37 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:25:37 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":152427,"last_commented_at":null}
 • Tiny_3-1 {"description":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d","asset_updated_at":"2020/11/25 15:21:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63586,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:21:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"3-1.jpg","updated_at":"2020/11/26 15:03:51 +0700","modified_at":"2020/11/26 15:03:51 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":152481,"last_commented_at":null}
 • Tiny_absent1 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63529,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"absent1.png","updated_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","modified_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56072,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: