นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_newitem182 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"NewItem182.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":60372,"visibility":2,"id":63528}
 • Tiny_newitem465 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"NewItem465.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":58745,"visibility":2,"id":63526}
 • Tiny_newitem464 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"NewItem464.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":52151,"visibility":2,"id":63525}
 • Tiny_newitem460 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"NewItem460.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":52374,"visibility":2,"id":63524}
 • Tiny_newitem471 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21-\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"NewItem471.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":29055,"visibility":2,"id":63523}
 • Tiny_editcomm {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:29:00 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/06/29 10:29:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"EditComm.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":202362,"visibility":2,"id":63522}
 • Tiny_calendar {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","member_only_readable":true,"modified_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"calendar.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":37922,"visibility":2,"id":63521}
 • {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e32\u0e04\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"AbsentSpecialday.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":299774,"visibility":2,"id":63520}
 • Tiny_off_prof {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"off_prof.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":39203,"visibility":2,"id":63456}
 • Tiny_emp_prof {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:04 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/03/27 16:52:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"emp_prof.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":19800,"visibility":2,"id":63455}
 • Tiny_emp_staff {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","member_only_readable":true,"modified_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"emp_staff.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":211338,"visibility":2,"id":63454}
 • Tiny_off_staff {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e23\u0e01_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","member_only_readable":true,"modified_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"off_staff.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":145816,"visibility":2,"id":63453}
 • Tiny_tor6 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e072-\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e14\u0e04\u0e37\u0e19\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag","asset_updated_at":"2020/01/03 14:44:49 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/01/03 14:44:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tor6.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":78856,"visibility":2,"id":63367}
 • Tiny_tor5 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e071-\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tor5.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":82998,"visibility":2,"id":63366}
 • Tiny_tor4 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","asset_updated_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tor4.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":42218,"visibility":2,"id":63365}
 • Tiny_tor3 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e32_\u0e2a\u0e35","asset_updated_at":"2020/01/03 11:34:09 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/01/03 11:34:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tor3.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":34619,"visibility":2,"id":63364}
 • Tiny_tor2 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","asset_updated_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tor2.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":75297,"visibility":2,"id":63363}
 • Tiny_tor1 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e34\u0e192000\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","asset_updated_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tor1.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":80829,"visibility":2,"id":63362}
 • Tiny_absentwait {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"AbsentWait.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":102124,"visibility":2,"id":63204}
 • Tiny_permitform {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"PermitForm.JPG","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":49146,"visibility":2,"id":63196}
 • Tiny_waitform {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","asset_updated_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"WaitForm.JPG","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":93915,"visibility":2,"id":63195}
 • Tiny_absentlist {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"AbsentList.JPG","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":116072,"visibility":2,"id":63194}
 • {"media_folder_id":1375,"description":"CerFirefox","asset_updated_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"CerInstall_Firefox.pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":684995,"visibility":2,"id":32911}
 • {"media_folder_id":1375,"description":"PSUCert","asset_updated_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"PR_PSUCerInstall.pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":516836,"visibility":2,"id":32910}
 • Tiny_cal4-5ag {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e484-5","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/12/16 14:32:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cal4-5Ag.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":9671,"visibility":null,"id":26486}
ขนาดย่อ: