นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tor1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e34\u0e192000\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","asset_updated_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","asset_file_name":"tor1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63362,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":80829,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","modified_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_absentwait {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","asset_file_name":"AbsentWait.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63204,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":102124,"media_folder_id":1375,"created_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_permitform {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","asset_file_name":"PermitForm.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63196,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":49146,"media_folder_id":1375,"created_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_waitform {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","asset_updated_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","asset_file_name":"WaitForm.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63195,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":93915,"media_folder_id":1375,"created_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_absentlist {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","asset_file_name":"AbsentList.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63194,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":116072,"media_folder_id":1375,"created_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","modified_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"CerFirefox","asset_updated_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","asset_file_name":"CerInstall_Firefox.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":32911,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":684995,"media_folder_id":1375,"created_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","modified_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCert","asset_updated_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","asset_file_name":"PR_PSUCerInstall.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":32910,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":516836,"media_folder_id":1375,"created_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","modified_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cal4-5ag {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e484-5","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:41 +0700","asset_file_name":"cal4-5Ag.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26486,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":9671,"media_folder_id":1375,"created_at":"2010/12/16 14:32:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","asset_file_name":"ProfileEditing.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":26454,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":401340,"media_folder_id":1375,"created_at":"2010/12/15 16:09:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: