นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > supranee.y

No folder found
  • {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/12/15 16:09:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/05/31 19:29:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ProfileEditing.pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":401340,"visibility":null,"id":26454}
  • Tiny_cal1-5ag {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e481-5","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/12/13 15:23:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 19:29:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cal1-5Ag.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":10324,"visibility":null,"id":26421}
  • Tiny_cal-icon-1 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19-1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/12/07 17:05:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cal-icon-1.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":5928,"visibility":null,"id":26327}
  • Tiny_cal-nocert {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/12/07 16:38:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cal-nocert.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":20999,"visibility":null,"id":26324}
  • Tiny_cal2-5-nov {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/11/19 13:36:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 19:26:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:26:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cal2-5-Nov.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":9885,"visibility":null,"id":25882}
Thumbnail Size: