นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cal1-5ag {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e481-5","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","asset_file_name":"cal1-5Ag.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26421,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":10324,"media_folder_id":1375,"created_at":"2010/12/13 15:23:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cal-icon-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19-1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:29 +0700","asset_file_name":"cal-icon-1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26327,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":5928,"media_folder_id":1375,"created_at":"2010/12/07 17:05:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cal-nocert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:29 +0700","asset_file_name":"cal-nocert.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26324,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":20999,"media_folder_id":1375,"created_at":"2010/12/07 16:38:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cal2-5-nov {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:04 +0700","asset_file_name":"cal2-5-Nov.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":25882,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9885,"media_folder_id":1375,"created_at":"2010/11/19 13:36:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:26:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:26:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: