นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > surisa.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_women {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"women.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":145,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e1c\u0e34\u0e27","created_at":"2011/07/11 14:12:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/11 14:12:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/11 14:12:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/11 14:12:51 +0700","id":28726,"asset_file_size":42748}
  • Small_blue_hills {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":145,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e01","created_at":"2007/10/19 14:50:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","id":105,"asset_file_size":28521}
  • Small_sunset {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sunset.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":145,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e01","created_at":"2007/10/19 14:47:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","id":104,"asset_file_size":71189}
  • Small_water_lilies {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":145,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e01","created_at":"2007/10/19 14:32:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","id":89,"asset_file_size":83794}
ขนาดย่อ: