นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sutawan.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11223 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11223.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":38,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e193","created_at":"2007/11/30 15:19:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","id":1069,"asset_file_size":22013}
  • Small_11222 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11222.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":38,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e192","created_at":"2007/11/30 15:16:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","id":1068,"asset_file_size":48519}
  • Small_ดร28 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e14\u0e2328.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":38,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","created_at":"2007/11/30 15:03:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","id":1057,"asset_file_size":109539}
  • Small_บอร์ด_5_ส_50-สุธาวรรณjpeg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14_5_\u0e2a_50-\u0e2a\u0e38\u0e18\u0e32\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13jpeg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":38,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 5\u0e2a","created_at":"2007/10/15 14:19:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/12/17 14:02:12 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","id":34,"asset_file_size":172104}
ขนาดย่อ: