นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jubjung
Ico64
สุทิศา จรียานุวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > suthisa.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"plg_jcemediabox_1010.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"plg_jcemediabox","created_at":"2010/09/08 13:15:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:19:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:19:35 +0700","id":24634,"asset_file_size":105187}
  • {"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"plg_jce_1574.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"plg_jce_1574","created_at":"2010/09/08 13:15:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:19:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:19:35 +0700","id":24633,"asset_file_size":704729}
  • {"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"com_jce_1574.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"jce version 1.574","created_at":"2010/09/08 13:14:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:19:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:19:34 +0700","id":24632,"asset_file_size":148330}
  • Small_allweblinks {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"allweblinks.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a mod_allweblinks","created_at":"2010/08/24 10:36:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:36 +0700","id":24312,"asset_file_size":90330}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"manualjoomla1.5.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 Joom","created_at":"2010/02/10 08:44:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:46:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:20 +0700","id":20892,"asset_file_size":9807718}
  • Small_uploader {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"uploader.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 upload \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","created_at":"2010/01/21 11:47:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:38:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:38:55 +0700","id":20211,"asset_file_size":12483}
  • Small_j12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"J12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"\u003Ca href=\"/blog/jubjung/14640\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01 \u0e42\u0e21\u0e14\u0e39\u0e25\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0026quot;mod_slick_rss\u0026quot;\u003C/a\u003E","created_at":"2009/11/27 14:42:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:24:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:24:47 +0700","id":18993,"asset_file_size":24075}
  • Small_j11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"J11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e42\u0e21\u0e14\u0e39\u0e25 \u0026quot;mod_globalnews\u0026quot; \t","created_at":"2009/11/25 13:22:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","id":18942,"asset_file_size":43444}
  • Small_j10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"J10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":37,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e42\u0e21\u0e14\u0e39\u0e25 \u0026quot;mod_globalnews\u0026quot; \t","created_at":"2009/11/25 13:21:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:24:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:24:05 +0700","id":18941,"asset_file_size":24777}
ขนาดย่อ: