นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sutthinee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mydrawing00222 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mydrawing00222.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"leejung","created_at":"2009/03/25 14:33:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","id":13634,"asset_file_size":36926}
  • Small_ng_lee_copy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ng_lee_copy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"HBD","created_at":"2008/11/20 04:36:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:40:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:40:52 +0700","id":11273,"asset_file_size":157925}
  • Small_y1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"y1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2008/06/05 21:40:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:48:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:01 +0700","id":6971,"asset_file_size":48077}
  • Small_y1p {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"y1p.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2008/06/05 20:58:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:48:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:00 +0700","id":6969,"asset_file_size":40777}
  • Small_dscf0046resize0ce01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dscf0046resize0ce01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01","created_at":"2008/05/16 15:23:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","id":6534,"asset_file_size":82806}
  • Small_100_378801 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_378801.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46\u0e46","created_at":"2008/05/16 12:13:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","id":6530,"asset_file_size":88909}
  • Small_dscf047201 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF047201.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2008/05/15 20:01:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:43:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:43:30 +0700","id":6495,"asset_file_size":44429}
  • Small_keepwalk01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"keepwalk01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"keep walking","created_at":"2008/04/26 19:20:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:39:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:39:12 +0700","id":6069,"asset_file_size":48034}
  • Small_summer_tracing12001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"summer_tracing12001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":252,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/11 15:58:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:17 +0700","id":5745,"asset_file_size":26756}
ขนาดย่อ: