นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > suvane.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_resize_id_10235_8 {"member_only_commentable":false,"description":"---","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:51 +0700","asset_file_name":"resize_id_10235_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5678,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39181,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/04/10 17:02:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc05750(1) {"member_only_commentable":false,"description":"TO..DEAR","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:21 +0700","asset_file_name":"DSC05750(1).JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5620,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1645046,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/04/04 19:11:36 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:37:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc05756 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:37 +0700","asset_file_name":"DSC05756.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1673257,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/03/27 15:43:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:32:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:32:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc05741 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27 \u0e13 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:37 +0700","asset_file_name":"DSC05741.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5506,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1926784,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/03/27 15:40:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:32:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:32:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc05612 {"member_only_commentable":false,"description":"--","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:13 +0700","asset_file_name":"DSC05612.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21617,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/03/12 13:27:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc05607 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:13 +0700","asset_file_name":"DSC05607.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5148,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23978,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/03/12 12:09:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc05353 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","asset_file_name":"DSC05353.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3230,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39265,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/01/18 15:13:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:07:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:07:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc05347 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","asset_file_name":"DSC05347.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36392,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/01/18 15:12:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:07:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:07:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc05346 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","asset_file_name":"DSC05346.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35651,"media_folder_id":374,"created_at":"2008/01/18 15:11:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:07:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:07:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: