นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_litreview {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"litreview.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Literature review","created_at":"2013/11/19 19:59:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/19 19:59:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/19 19:59:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/19 19:59:39 +0700","id":43712,"asset_file_size":73986}
 • Tiny_p1080392 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080392.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:26:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:26:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:26:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:26:56 +0700","id":40827,"asset_file_size":75476}
 • Tiny_dsc00193 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00193.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:08:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:08:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:08:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:08:20 +0700","id":40826,"asset_file_size":150517}
 • Tiny_dsc00174 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00174.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","id":40825,"asset_file_size":164989}
 • Tiny_p1080413 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080413.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32\u0e25","created_at":"2013/06/23 12:07:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:07:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:07:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:07:03 +0700","id":40824,"asset_file_size":166996}
 • Tiny_p1080395 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080395.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:06:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:06:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:06:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:06:34 +0700","id":40823,"asset_file_size":123969}
 • Tiny_p1080387 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080387.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:06:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:06:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:06:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:06:01 +0700","id":40822,"asset_file_size":162100}
 • Tiny_p1080385 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080385.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:05:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:05:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:05:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:05:24 +0700","id":40821,"asset_file_size":152446}
 • Tiny_p1080382 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080382.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:46:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:46:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:46:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:46:18 +0700","id":40289,"asset_file_size":103051}
 • Tiny_p1080381 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080381.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:45:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:45:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:45:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:45:47 +0700","id":40288,"asset_file_size":101521}
 • Tiny_p1080374 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080374.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:44:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:44:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:45:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:45:00 +0700","id":40287,"asset_file_size":131513}
 • Tiny_p1080373 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080373.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:44:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:44:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:44:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:44:10 +0700","id":40286,"asset_file_size":118742}
 • Tiny_p1080368 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080368.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:43:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:43:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:43:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:43:28 +0700","id":40285,"asset_file_size":94920}
 • Tiny_p1080367 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080367.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:42:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:42:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:42:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:42:52 +0700","id":40284,"asset_file_size":124834}
 • Tiny_p1080366 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080366.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:42:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:42:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:42:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:42:12 +0700","id":40283,"asset_file_size":74733}
 • Tiny_p1080362 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080362.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:41:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:41:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:41:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:41:46 +0700","id":40282,"asset_file_size":89328}
 • Tiny_p1080364 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080364.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:41:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:41:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:41:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:41:15 +0700","id":40281,"asset_file_size":111187}
 • Tiny_p1080365 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080365.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:40:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:40:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:40:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:40:23 +0700","id":40280,"asset_file_size":105417}
 • Tiny_p1080356 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080356.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:39:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:39:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:39:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:39:32 +0700","id":40279,"asset_file_size":87451}
 • Tiny_p1080354 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080354.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2013/06/02 09:38:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:38:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:38:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:38:12 +0700","id":40278,"asset_file_size":105835}
 • Tiny_p1080349 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080349.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2013/06/02 09:37:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:37:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:37:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:37:16 +0700","id":40277,"asset_file_size":104971}
 • Tiny_p1080379 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080379.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:36:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:36:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:36:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:36:20 +0700","id":40276,"asset_file_size":83141}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"manuscript.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e28\u0e23\u0e35 \u0e19\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c, \u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e13\u0e35, \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e32\u0e28 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e16\u0e21, \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e32\u0e28 \u0e2b\u0e22\u0e35\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e21, \u0e1e\u0e23\u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e04\u0e33\u0e01\u0e2d\u0e07, \u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e14\u0e32 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e39, \u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e1b\u0e38\u0e23\u0e34\u0e2a \u0e41\u0e0b\u0e48\u0e0a\u0e35, \u0e2a\u0e38\u0e2e\u0e31\u0e22\u0e14\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e32\u0e41\u0e27, \u0e2d\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e25\u0e34\u0e01\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e14\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07, \u0e2d\u0e34\u0e29\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e34\u0e15 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e44\u0e2b\u0e21. (2553) \u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e01\u0e1e\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35, \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2, \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48, \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22, 21 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2553.","created_at":"2013/06/02 07:08:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 07:08:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 07:08:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 07:08:46 +0700","id":40270,"asset_file_size":258438}
 • Tiny_suwit_on_board {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Suwit_on_Board.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Suwit \u0e1a\u0e19\u0e25\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e01\u0e35","created_at":"2013/06/01 15:19:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/01 15:19:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/01 15:19:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/01 15:19:12 +0700","id":40264,"asset_file_size":104520}
 • Tiny_ski_field_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ski_field_2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Mt Hutt Ski field","created_at":"2013/06/01 15:17:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/01 15:17:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/01 15:17:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/01 15:17:30 +0700","id":40263,"asset_file_size":79980}
ขนาดย่อ: