นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mt_hutt_station {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mt_Hutt_station.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Mt Hutt ","created_at":"2013/06/01 15:14:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/01 15:14:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/01 15:14:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/01 15:14:53 +0700","id":40260,"asset_file_size":71408}
  • Small_methven_station {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Methven_station.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1b Mt Hutt \u0e17\u0e35\u0e48 Methven ","created_at":"2013/06/01 15:10:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/01 15:10:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/01 15:10:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/01 15:10:03 +0700","id":40259,"asset_file_size":84417}
  • Small_first_aid {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"First_aid.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e1a\u0e19 Mt Hutt","created_at":"2013/06/01 15:07:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/01 15:07:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/01 15:07:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/01 15:07:54 +0700","id":40258,"asset_file_size":107325}
  • Small_canola_field {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Canola_field.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Canola Field","created_at":"2013/06/01 15:05:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/01 15:05:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/01 15:05:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/01 15:05:08 +0700","id":40257,"asset_file_size":70563}
  • Small_p1030387 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030387.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Louis Vuitton Building","created_at":"2012/05/19 14:43:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","id":34814,"asset_file_size":129673}
  • Small_p1030444 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030444.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","created_at":"2012/05/19 14:42:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:42:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","id":34813,"asset_file_size":127345}
  • Small_p1030415 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030415.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32 \u0e43\u0e19 Paris","created_at":"2012/05/19 14:41:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:41:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:14 +0700","id":34812,"asset_file_size":115879}
  • Small_p1030414 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030414.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"ACADEMIE NATIONALE DE MUSIQUE","created_at":"2012/05/19 14:40:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:40:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","id":34811,"asset_file_size":120116}
  • Small_p1030345 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030345.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e0b\u0e19 (la Seine)","created_at":"2012/05/19 14:37:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:37:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","id":34810,"asset_file_size":90076}
ขนาดย่อ: