นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1030137 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030137.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a \u0e0a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e42\u0e01\u0e25 (Paris CDG)","created_at":"2012/05/19 14:22:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/20 12:17:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","id":34790,"asset_file_size":105463}
  • Small_p1030687 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030687.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/14 20:25:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/14 20:25:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/14 21:01:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/14 21:01:00 +0700","id":34736,"asset_file_size":196699}
  • Small_p1030756 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030756.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:10:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:10:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 23:01:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 23:01:39 +0700","id":34711,"asset_file_size":122425}
  • Small_p1030772 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030772.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:07:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:07:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 23:01:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 23:01:39 +0700","id":34710,"asset_file_size":113586}
  • Small_p1030738 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030738.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:07:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:07:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 23:01:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 23:01:38 +0700","id":34709,"asset_file_size":115234}
  • Small_p1030737 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030737.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:06:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:06:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 23:01:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 23:01:37 +0700","id":34708,"asset_file_size":137222}
  • Small_p1030734 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030734.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:06:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:06:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 23:01:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 23:01:37 +0700","id":34707,"asset_file_size":150294}
  • Small_p1030732 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030732.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:05:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:05:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 23:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 23:01:36 +0700","id":34706,"asset_file_size":137050}
  • Small_p1030707 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030707.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:05:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:05:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 23:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 23:01:36 +0700","id":34705,"asset_file_size":168517}
ขนาดย่อ: