นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > tarakorn.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a3 {"modified_at":"2013/03/27 15:11:27 +0700","id":39032,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"a3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/27 15:11:27 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2013/03/27 15:05:00 +0700","asset_updated_at":"2013/03/27 15:11:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":434492}
  • Small_a4 {"modified_at":"2013/03/27 14:21:25 +0700","id":39031,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"a4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/27 14:21:25 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2013/03/27 14:21:20 +0700","asset_updated_at":"2013/03/27 14:21:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145505}
  • Small_2 {"modified_at":"2013/03/26 21:22:42 +0700","id":39001,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/26 21:22:42 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e35\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c ","created_at":"2013/03/26 21:15:03 +0700","asset_updated_at":"2013/03/26 21:15:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":192901}
  • Small_781_1 {"modified_at":"2011/05/31 19:41:24 +0700","id":28482,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"781_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:41:24 +0700","media_folder_id":91,"description":"perch","created_at":"2011/05/26 13:21:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63053}
  • Small_30april11_มุตตา2 {"modified_at":"2011/06/01 16:49:47 +0700","id":28165,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30april11_\u0e21\u0e38\u0e15\u0e15\u0e322.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:49:47 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e38\u0e15\u0e15\u0e32 ANSCSE \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/06 14:16:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":109704}
  • Small_11-1-jan-feb_page_3 {"modified_at":"2011/05/31 19:36:31 +0700","id":27596,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11-1-Jan-Feb_Page_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:31 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e34\u0e40\u0e27\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1a\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e25","created_at":"2011/03/10 16:40:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":608042}
  • Small_11-1-jan-feb_page_4 {"modified_at":"2011/05/31 19:36:26 +0700","id":27593,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11-1-Jan-Feb_Page_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:26 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e14\u0e07\u0e14\u0e27\u0e07\u0e02\u0e32\u0e27","created_at":"2011/03/10 11:27:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":264994}
  • Small_04 {"modified_at":"2011/05/31 18:49:06 +0700","id":21088,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:49:06 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e20\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e22\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e02\u0e38\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e39\u0e25","created_at":"2010/02/19 15:23:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":125260}
  • Small_03 {"modified_at":"2011/05/31 18:49:05 +0700","id":21087,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:49:05 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e20\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e22\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e02\u0e38\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e39\u0e25","created_at":"2010/02/19 15:22:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91665}
ขนาดย่อ: