นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฉันเลือกเอง
Ico64
Tawatchai Klaingbua
วิศวกร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > tawatchai.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img-20140609-00025 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/09 14:01:48 +0700","id":51474,"media_folder_id":1565,"commentable":true,"asset_file_name":"IMG-20140609-00025.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/03/09 14:01:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/03/09 14:01:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/03/09 14:01:52 +0700","description":"\u0e16\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07","asset_file_size":223446}
ขนาดย่อ: