นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฉันเลือกเอง
Ico64
Tawatchai Klaingbua
วิศวกร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

หลัก > tawatchai.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Tiny_img-20140609-00025 {"modified_at":"2015/03/09 14:01:52 +0700","id":51474,"asset_file_size":223446,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/09 14:01:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e16\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e2d\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1565,"updated_at":"2015/03/09 14:01:52 +0700","asset_updated_at":"2015/03/09 14:01:48 +0700","asset_file_name":"IMG-20140609-00025.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: