นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > teetima.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":101,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2010/03/03 15:23:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:28 +0700","id":21360,"asset_file_size":37701}
  • Small_23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":101,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2010/03/03 15:22:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:26 +0700","id":21357,"asset_file_size":21328}
  • Small_dome1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dome1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":101,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","created_at":"2010/03/03 15:20:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:21 +0700","id":21349,"asset_file_size":47644}
  • Small_dsc01619 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC01619.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":101,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2010/03/03 14:27:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:52:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:06 +0700","id":21328,"asset_file_size":521798}
ขนาดย่อ: