นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > theraphat.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20914320_1384386078276990_6950433690598901937_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20914320_1384386078276990_6950433690598901937_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"13","created_at":"2018/08/07 14:16:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/07 14:16:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/07 14:17:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/07 14:17:01 +0700","id":62465,"asset_file_size":61648}
  • Small_20840813_1384386058276992_6550001653888584613_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20840813_1384386058276992_6550001653888584613_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"12","created_at":"2018/08/07 14:16:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/07 14:16:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/07 14:16:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/07 14:16:20 +0700","id":62464,"asset_file_size":42224}
  • Small_29542323_1584486238266972_2050404624794026855_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29542323_1584486238266972_2050404624794026855_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"3","created_at":"2018/03/30 14:35:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/30 14:35:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/30 14:35:51 +0700","id":62235,"asset_file_size":73870}
  • Small_29541052_1579320635450199_577681943979927102_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29541052_1579320635450199_577681943979927102_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"2","created_at":"2018/03/30 14:35:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/30 14:35:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/30 14:35:24 +0700","id":62234,"asset_file_size":116749}
  • Small_29541133_1579320495450213_8701006474797220448_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29541133_1579320495450213_8701006474797220448_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"1","created_at":"2018/03/30 14:35:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/30 14:35:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/30 14:35:09 +0700","id":62233,"asset_file_size":41370}
  • Small_29136247_1567795303269399_6294203649493041152_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29136247_1567795303269399_6294203649493041152_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"p11","created_at":"2018/03/13 12:10:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/13 12:10:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/13 12:10:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/13 12:10:41 +0700","id":62170,"asset_file_size":104517}
  • Small_29179038_1567795523269377_4335736461308461056_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29179038_1567795523269377_4335736461308461056_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"p9","created_at":"2018/03/13 12:10:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/13 12:10:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/13 12:10:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/13 12:10:20 +0700","id":62169,"asset_file_size":55442}
  • Small_29177471_1567795806602682_8504102123015766016_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29177471_1567795806602682_8504102123015766016_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"p9","created_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","id":62168,"asset_file_size":135186}
  • Small_29103549_1567795679936028_771186065468817408_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29103549_1567795679936028_771186065468817408_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1203,"visibility":2,"description":"p7","created_at":"2018/03/13 12:09:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/13 12:09:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/13 12:09:38 +0700","id":62167,"asset_file_size":98664}
ขนาดย่อ: