นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > theraphat.a

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_20914320_1384386078276990_6950433690598901937_n {"modified_at":"2018/08/07 14:17:01 +0700","id":62465,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20914320_1384386078276990_6950433690598901937_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/07 14:17:01 +0700","media_folder_id":1203,"description":"13","created_at":"2018/08/07 14:16:58 +0700","asset_updated_at":"2018/08/07 14:16:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61648}
 • Tiny_20840813_1384386058276992_6550001653888584613_n {"modified_at":"2018/08/07 14:16:20 +0700","id":62464,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20840813_1384386058276992_6550001653888584613_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/07 14:16:20 +0700","media_folder_id":1203,"description":"12","created_at":"2018/08/07 14:16:19 +0700","asset_updated_at":"2018/08/07 14:16:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42224}
 • Tiny_29542323_1584486238266972_2050404624794026855_n {"modified_at":"2018/03/30 14:35:51 +0700","id":62235,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29542323_1584486238266972_2050404624794026855_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/30 14:35:51 +0700","media_folder_id":1203,"description":"3","created_at":"2018/03/30 14:35:46 +0700","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73870}
 • Tiny_29541052_1579320635450199_577681943979927102_n {"modified_at":"2018/03/30 14:35:24 +0700","id":62234,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29541052_1579320635450199_577681943979927102_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/30 14:35:24 +0700","media_folder_id":1203,"description":"2","created_at":"2018/03/30 14:35:22 +0700","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116749}
 • Tiny_29541133_1579320495450213_8701006474797220448_n {"modified_at":"2018/03/30 14:35:09 +0700","id":62233,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29541133_1579320495450213_8701006474797220448_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/30 14:35:09 +0700","media_folder_id":1203,"description":"1","created_at":"2018/03/30 14:35:06 +0700","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41370}
 • Tiny_29136247_1567795303269399_6294203649493041152_n {"modified_at":"2018/03/13 12:10:41 +0700","id":62170,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29136247_1567795303269399_6294203649493041152_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:10:41 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p11","created_at":"2018/03/13 12:10:36 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:10:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104517}
 • Tiny_29179038_1567795523269377_4335736461308461056_n {"modified_at":"2018/03/13 12:10:20 +0700","id":62169,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29179038_1567795523269377_4335736461308461056_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:10:20 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p9","created_at":"2018/03/13 12:10:14 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:10:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55442}
 • Tiny_29177471_1567795806602682_8504102123015766016_n {"modified_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","id":62168,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29177471_1567795806602682_8504102123015766016_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p9","created_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135186}
 • Tiny_29103549_1567795679936028_771186065468817408_n {"modified_at":"2018/03/13 12:09:38 +0700","id":62167,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29103549_1567795679936028_771186065468817408_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:09:38 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p7","created_at":"2018/03/13 12:09:37 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98664}
 • Tiny_29103767_1567795379936058_9222805260085493760_n {"modified_at":"2018/03/13 12:09:27 +0700","id":62166,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29103767_1567795379936058_9222805260085493760_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:09:27 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p6","created_at":"2018/03/13 12:09:22 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87809}
 • Tiny_29136342_1567795203269409_9055895263230558208_n {"modified_at":"2018/03/13 12:08:56 +0700","id":62165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29136342_1567795203269409_9055895263230558208_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:08:56 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p5","created_at":"2018/03/13 12:08:53 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118009}
 • Tiny_29103233_1567795066602756_370122320016048128_n {"modified_at":"2018/03/13 12:08:35 +0700","id":62164,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29103233_1567795066602756_370122320016048128_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:08:35 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p4","created_at":"2018/03/13 12:08:29 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":125641}
 • Tiny_29103928_1567794989936097_1823339794701221888_n {"modified_at":"2018/03/13 12:08:09 +0700","id":62163,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29103928_1567794989936097_1823339794701221888_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:08:09 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p3","created_at":"2018/03/13 12:08:06 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103971}
 • Tiny_29136426_1567794946602768_2690069048347066368_n {"modified_at":"2018/03/13 12:07:48 +0700","id":62162,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29136426_1567794946602768_2690069048347066368_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:07:48 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p2","created_at":"2018/03/13 12:07:42 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:07:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103542}
 • Tiny_1 {"modified_at":"2018/03/13 12:07:02 +0700","id":62161,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:07:02 +0700","media_folder_id":1203,"description":"p1","created_at":"2018/03/13 12:06:59 +0700","asset_updated_at":"2018/03/13 12:06:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103205}
 • Tiny_s__139286 {"modified_at":"2014/06/17 10:03:15 +0700","id":47042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"S__139286.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/17 10:03:15 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 57","created_at":"2014/06/17 09:52:43 +0700","asset_updated_at":"2014/06/17 09:52:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":475623}
 • Tiny_10446691_709576112441460_8917273832308658015_n {"modified_at":"2014/06/11 12:12:10 +0700","id":46951,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10446691_709576112441460_8917273832308658015_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/11 12:12:10 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 04.00 \u0e19. ","created_at":"2014/06/11 12:12:08 +0700","asset_updated_at":"2014/06/11 12:12:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66155}
 • Tiny_10371459_665930546789217_7171954510018999486_n {"modified_at":"2014/06/11 12:07:39 +0700","id":46950,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10371459_665930546789217_7171954510018999486_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/11 12:07:39 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2014/06/11 12:07:37 +0700","asset_updated_at":"2014/06/11 12:07:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72800}
 • Tiny_42098 {"modified_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","id":46949,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"42098.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2014/06/11 12:01:50 +0700","asset_updated_at":"2014/06/11 12:01:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81200}
 • Tiny_s__32870 {"modified_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","id":46948,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"S__32870.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e16\u0e19\u0e19","created_at":"2014/06/11 12:00:24 +0700","asset_updated_at":"2014/06/11 12:00:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":509627}
 • Tiny_10417201_701299956602409_538673461_n {"modified_at":"2014/05/27 14:03:44 +0700","id":46772,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10417201_701299956602409_538673461_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/27 14:03:44 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2014/05/27 13:46:32 +0700","asset_updated_at":"2014/05/27 13:46:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111178}
 • Tiny_h {"modified_at":"2014/01/30 14:03:43 +0700","id":44663,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"H.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:03:43 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e01\u0e38\u0e22\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e22","created_at":"2014/01/30 13:42:39 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:42:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130180}
 • Tiny_943384_510754105640196_477700636_n {"modified_at":"2014/01/29 14:28:22 +0700","id":44628,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"943384_510754105640196_477700636_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:28:22 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:28:20 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:28:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21373}
 • Tiny_69515 {"modified_at":"2014/01/29 14:26:25 +0700","id":44627,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"69515.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:26:25 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:26:21 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:26:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41271}
 • Tiny_892152_562017327180540_1044075393_o {"modified_at":"2014/01/29 14:25:41 +0700","id":44626,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"892152_562017327180540_1044075393_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:25:41 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:25:38 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:25:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118520}
ขนาดย่อ: