นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > theraphat.a

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_20914320_1384386078276990_6950433690598901937_n {"description":"13","asset_updated_at":"2018/08/07 14:16:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62465,"deleted_at":null,"created_at":"2018/08/07 14:16:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"20914320_1384386078276990_6950433690598901937_n.jpg","updated_at":"2018/08/07 14:17:01 +0700","modified_at":"2018/08/07 14:17:01 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":61648,"last_commented_at":null}
 • Tiny_20840813_1384386058276992_6550001653888584613_n {"description":"12","asset_updated_at":"2018/08/07 14:16:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62464,"deleted_at":null,"created_at":"2018/08/07 14:16:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"20840813_1384386058276992_6550001653888584613_n.jpg","updated_at":"2018/08/07 14:16:20 +0700","modified_at":"2018/08/07 14:16:20 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42224,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29542323_1584486238266972_2050404624794026855_n {"description":"3","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62235,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:35:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29542323_1584486238266972_2050404624794026855_n.jpg","updated_at":"2018/03/30 14:35:51 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:35:51 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73870,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29541052_1579320635450199_577681943979927102_n {"description":"2","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62234,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:35:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29541052_1579320635450199_577681943979927102_n.jpg","updated_at":"2018/03/30 14:35:24 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:35:24 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":116749,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29541133_1579320495450213_8701006474797220448_n {"description":"1","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62233,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:35:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29541133_1579320495450213_8701006474797220448_n.jpg","updated_at":"2018/03/30 14:35:09 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:35:09 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":41370,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29136247_1567795303269399_6294203649493041152_n {"description":"p11","asset_updated_at":"2018/03/13 12:10:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62170,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:10:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29136247_1567795303269399_6294203649493041152_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:10:41 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:10:41 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104517,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29179038_1567795523269377_4335736461308461056_n {"description":"p9","asset_updated_at":"2018/03/13 12:10:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62169,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:10:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29179038_1567795523269377_4335736461308461056_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:10:20 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:10:20 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":55442,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29177471_1567795806602682_8504102123015766016_n {"description":"p9","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62168,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29177471_1567795806602682_8504102123015766016_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":135186,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29103549_1567795679936028_771186065468817408_n {"description":"p7","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62167,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:09:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29103549_1567795679936028_771186065468817408_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:09:38 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:09:38 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":98664,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29103767_1567795379936058_9222805260085493760_n {"description":"p6","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62166,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:09:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29103767_1567795379936058_9222805260085493760_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:09:27 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:09:27 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":87809,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29136342_1567795203269409_9055895263230558208_n {"description":"p5","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62165,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:08:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29136342_1567795203269409_9055895263230558208_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:08:56 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:08:56 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":118009,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29103233_1567795066602756_370122320016048128_n {"description":"p4","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62164,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:08:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29103233_1567795066602756_370122320016048128_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:08:35 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:08:35 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":125641,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29103928_1567794989936097_1823339794701221888_n {"description":"p3","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62163,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:08:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29103928_1567794989936097_1823339794701221888_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:08:09 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:08:09 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103971,"last_commented_at":null}
 • Tiny_29136426_1567794946602768_2690069048347066368_n {"description":"p2","asset_updated_at":"2018/03/13 12:07:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62162,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:07:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29136426_1567794946602768_2690069048347066368_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:07:48 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:07:48 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103542,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1 {"description":"p1","asset_updated_at":"2018/03/13 12:06:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62161,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:06:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:07:02 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:07:02 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103205,"last_commented_at":null}
 • Tiny_s__139286 {"description":"\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 57","asset_updated_at":"2014/06/17 09:52:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47042,"deleted_at":null,"created_at":"2014/06/17 09:52:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"S__139286.jpg","updated_at":"2014/06/17 10:03:15 +0700","modified_at":"2014/06/17 10:03:15 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":475623,"last_commented_at":null}
 • Tiny_10446691_709576112441460_8917273832308658015_n {"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 04.00 \u0e19. ","asset_updated_at":"2014/06/11 12:12:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46951,"deleted_at":null,"created_at":"2014/06/11 12:12:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10446691_709576112441460_8917273832308658015_n.jpg","updated_at":"2014/06/11 12:12:10 +0700","modified_at":"2014/06/11 12:12:10 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":66155,"last_commented_at":null}
 • Tiny_10371459_665930546789217_7171954510018999486_n {"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2014/06/11 12:07:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46950,"deleted_at":null,"created_at":"2014/06/11 12:07:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10371459_665930546789217_7171954510018999486_n.jpg","updated_at":"2014/06/11 12:07:39 +0700","modified_at":"2014/06/11 12:07:39 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":72800,"last_commented_at":null}
 • Tiny_42098 {"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2014/06/11 12:01:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46949,"deleted_at":null,"created_at":"2014/06/11 12:01:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"42098.jpg","updated_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","modified_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":81200,"last_commented_at":null}
 • Tiny_s__32870 {"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e16\u0e19\u0e19","asset_updated_at":"2014/06/11 12:00:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46948,"deleted_at":null,"created_at":"2014/06/11 12:00:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"S__32870.jpg","updated_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","modified_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":509627,"last_commented_at":null}
 • Tiny_10417201_701299956602409_538673461_n {"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2014/05/27 13:46:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46772,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/27 13:46:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10417201_701299956602409_538673461_n.jpg","updated_at":"2014/05/27 14:03:44 +0700","modified_at":"2014/05/27 14:03:44 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":111178,"last_commented_at":null}
 • Tiny_h {"description":"\u0e01\u0e38\u0e22\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2014/01/30 13:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44663,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/30 13:42:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"H.jpg","updated_at":"2014/01/30 14:03:43 +0700","modified_at":"2014/01/30 14:03:43 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":130180,"last_commented_at":null}
 • Tiny_943384_510754105640196_477700636_n {"description":"Rescue PSU","asset_updated_at":"2014/01/29 14:28:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44628,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/29 14:28:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"943384_510754105640196_477700636_n.jpg","updated_at":"2014/01/29 14:28:22 +0700","modified_at":"2014/01/29 14:28:22 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":21373,"last_commented_at":null}
 • Tiny_69515 {"description":"Rescue PSU","asset_updated_at":"2014/01/29 14:26:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44627,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/29 14:26:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"69515.jpg","updated_at":"2014/01/29 14:26:25 +0700","modified_at":"2014/01/29 14:26:25 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":41271,"last_commented_at":null}
 • Tiny_892152_562017327180540_1044075393_o {"description":"Rescue PSU","asset_updated_at":"2014/01/29 14:25:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44626,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/29 14:25:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"892152_562017327180540_1044075393_o.jpg","updated_at":"2014/01/29 14:25:41 +0700","modified_at":"2014/01/29 14:25:41 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":118520,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: