นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > theraphat.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_29103767_1567795379936058_9222805260085493760_n {"member_only_commentable":false,"description":"p6","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:22 +0700","asset_file_name":"29103767_1567795379936058_9222805260085493760_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62166,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87809,"media_folder_id":1203,"created_at":"2018/03/13 12:09:22 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:09:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:09:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_29136342_1567795203269409_9055895263230558208_n {"member_only_commentable":false,"description":"p5","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:53 +0700","asset_file_name":"29136342_1567795203269409_9055895263230558208_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62165,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118009,"media_folder_id":1203,"created_at":"2018/03/13 12:08:53 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:08:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:08:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_29103233_1567795066602756_370122320016048128_n {"member_only_commentable":false,"description":"p4","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:29 +0700","asset_file_name":"29103233_1567795066602756_370122320016048128_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62164,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125641,"media_folder_id":1203,"created_at":"2018/03/13 12:08:29 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:08:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:08:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_29103928_1567794989936097_1823339794701221888_n {"member_only_commentable":false,"description":"p3","asset_updated_at":"2018/03/13 12:08:06 +0700","asset_file_name":"29103928_1567794989936097_1823339794701221888_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62163,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103971,"media_folder_id":1203,"created_at":"2018/03/13 12:08:06 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:08:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:08:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_29136426_1567794946602768_2690069048347066368_n {"member_only_commentable":false,"description":"p2","asset_updated_at":"2018/03/13 12:07:42 +0700","asset_file_name":"29136426_1567794946602768_2690069048347066368_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62162,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103542,"media_folder_id":1203,"created_at":"2018/03/13 12:07:42 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:07:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:07:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1 {"member_only_commentable":false,"description":"p1","asset_updated_at":"2018/03/13 12:06:59 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62161,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103205,"media_folder_id":1203,"created_at":"2018/03/13 12:06:59 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:07:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/13 12:07:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_s__139286 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 57","asset_updated_at":"2014/06/17 09:52:42 +0700","asset_file_name":"S__139286.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":475623,"media_folder_id":1203,"created_at":"2014/06/17 09:52:43 +0700","modified_at":"2014/06/17 10:03:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/17 10:03:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10446691_709576112441460_8917273832308658015_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 04.00 \u0e19. ","asset_updated_at":"2014/06/11 12:12:08 +0700","asset_file_name":"10446691_709576112441460_8917273832308658015_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46951,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66155,"media_folder_id":1203,"created_at":"2014/06/11 12:12:08 +0700","modified_at":"2014/06/11 12:12:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/11 12:12:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10371459_665930546789217_7171954510018999486_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2014/06/11 12:07:37 +0700","asset_file_name":"10371459_665930546789217_7171954510018999486_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46950,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72800,"media_folder_id":1203,"created_at":"2014/06/11 12:07:37 +0700","modified_at":"2014/06/11 12:07:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/11 12:07:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: