นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > theraphat.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_42098 {"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2014/06/11 12:01:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46949,"deleted_at":null,"created_at":"2014/06/11 12:01:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"42098.jpg","updated_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","modified_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":81200,"last_commented_at":null}
  • Small_s__32870 {"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e16\u0e19\u0e19","asset_updated_at":"2014/06/11 12:00:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46948,"deleted_at":null,"created_at":"2014/06/11 12:00:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"S__32870.jpg","updated_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","modified_at":"2014/06/11 12:04:32 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":509627,"last_commented_at":null}
  • Small_10417201_701299956602409_538673461_n {"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2014/05/27 13:46:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46772,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/27 13:46:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10417201_701299956602409_538673461_n.jpg","updated_at":"2014/05/27 14:03:44 +0700","modified_at":"2014/05/27 14:03:44 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":111178,"last_commented_at":null}
  • Small_h {"description":"\u0e01\u0e38\u0e22\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2014/01/30 13:42:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44663,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/30 13:42:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"H.jpg","updated_at":"2014/01/30 14:03:43 +0700","modified_at":"2014/01/30 14:03:43 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":130180,"last_commented_at":null}
  • Small_943384_510754105640196_477700636_n {"description":"Rescue PSU","asset_updated_at":"2014/01/29 14:28:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44628,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/29 14:28:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"943384_510754105640196_477700636_n.jpg","updated_at":"2014/01/29 14:28:22 +0700","modified_at":"2014/01/29 14:28:22 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":21373,"last_commented_at":null}
  • Small_69515 {"description":"Rescue PSU","asset_updated_at":"2014/01/29 14:26:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44627,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/29 14:26:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"69515.jpg","updated_at":"2014/01/29 14:26:25 +0700","modified_at":"2014/01/29 14:26:25 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":41271,"last_commented_at":null}
  • Small_892152_562017327180540_1044075393_o {"description":"Rescue PSU","asset_updated_at":"2014/01/29 14:25:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44626,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/29 14:25:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"892152_562017327180540_1044075393_o.jpg","updated_at":"2014/01/29 14:25:41 +0700","modified_at":"2014/01/29 14:25:41 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":118520,"last_commented_at":null}
  • Small_1025432_514746565240950_729401179_o {"description":"Rescue PSU","asset_updated_at":"2014/01/29 14:24:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44625,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/29 14:24:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1025432_514746565240950_729401179_o.jpg","updated_at":"2014/01/29 14:25:04 +0700","modified_at":"2014/01/29 14:25:04 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":132198,"last_commented_at":null}
  • Small_563312_473797736002500_459840744_n {"description":"Rescue PSU","asset_updated_at":"2014/01/29 14:24:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44624,"deleted_at":null,"created_at":"2014/01/29 14:24:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"563312_473797736002500_459840744_n.jpg","updated_at":"2014/01/29 14:24:19 +0700","modified_at":"2014/01/29 14:24:19 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":54529,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: