นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > theraphat.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_5884_513166288732311_1524689941_n {"modified_at":"2014/01/29 14:22:58 +0700","id":44623,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5884_513166288732311_1524689941_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:22:58 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:22:56 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:22:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80151}
  • Small_476279_502479286484478_1709241968_o {"modified_at":"2014/01/29 14:22:14 +0700","id":44622,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"476279_502479286484478_1709241968_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:22:14 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:22:09 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:22:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":402129}
  • Small_526453_569795709736035_453297587_n {"modified_at":"2014/01/29 14:21:49 +0700","id":44621,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"526453_569795709736035_453297587_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:21:49 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU17","created_at":"2014/01/29 14:21:41 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:21:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39569}
  • Small_dsc_0146 {"modified_at":"2014/01/29 14:21:03 +0700","id":44620,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0146.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:21:03 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:20:55 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:20:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1006312}
  • Small_529925_469899933058947_1628073455_n {"modified_at":"2014/01/29 14:19:41 +0700","id":44619,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"529925_469899933058947_1628073455_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:19:41 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU3","created_at":"2014/01/29 14:19:38 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:19:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261477}
  • Small_21685_438458449536429_102091960_n {"modified_at":"2014/01/29 14:19:16 +0700","id":44618,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"21685_438458449536429_102091960_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:19:16 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:19:08 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:19:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15769}
  • Small_268348_510723982294614_942627257_n {"modified_at":"2014/01/29 14:18:10 +0700","id":44617,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"268348_510723982294614_942627257_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:18:10 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU..","created_at":"2014/01/29 14:18:05 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:18:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27477}
  • Small_33860 {"modified_at":"2014/01/29 14:16:25 +0700","id":44616,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"33860.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:16:25 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2014/01/29 14:16:22 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:16:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":129569}
  • Small_1233208_560220260693580_1149182165_o {"modified_at":"2013/10/16 13:50:42 +0700","id":43245,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1233208_560220260693580_1149182165_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/16 13:50:42 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e40\u0e08","created_at":"2013/10/16 13:50:39 +0700","asset_updated_at":"2013/10/16 13:50:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121080}
ขนาดย่อ: