นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > theraphat.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1374158_558917804157159_2031217548_n {"description":"g0","asset_updated_at":"2013/10/16 13:49:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43244,"deleted_at":null,"created_at":"2013/10/16 13:49:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1374158_558917804157159_2031217548_n.jpg","updated_at":"2013/10/16 13:49:45 +0700","modified_at":"2013/10/16 13:49:45 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":114742,"last_commented_at":null}
  • Small_1274817_560220590693547_206878012_o {"description":"\u0e40\u0e08","asset_updated_at":"2013/10/16 13:49:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43243,"deleted_at":null,"created_at":"2013/10/16 13:49:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1274817_560220590693547_206878012_o.jpg","updated_at":"2013/10/16 13:49:09 +0700","modified_at":"2013/10/16 13:49:09 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":126697,"last_commented_at":null}
  • Small_644699_413240255391582_1423099922_n {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2012/09/25 11:12:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36074,"deleted_at":null,"created_at":"2012/09/25 11:12:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"644699_413240255391582_1423099922_n.jpg","updated_at":"2012/09/25 12:01:30 +0700","modified_at":"2012/09/25 12:01:30 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":88323,"last_commented_at":null}
  • Small_abc {"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2012/08/31 14:14:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35760,"deleted_at":null,"created_at":"2012/08/31 14:14:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ABC.jpg","updated_at":"2014/06/23 11:03:18 +0700","modified_at":"2014/06/23 11:03:18 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76435,"last_commented_at":null}
  • Small_330819_480095105352265_747125333_o {"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2012/07/10 11:11:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35297,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/10 11:11:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"330819_480095105352265_747125333_o.jpg","updated_at":"2012/07/10 12:01:33 +0700","modified_at":"2012/07/10 12:01:33 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":536409,"last_commented_at":null}
  • Small_logo1 {"description":"Rescue","asset_updated_at":"2012/04/19 13:54:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34476,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/19 13:54:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Logo1.jpg","updated_at":"2012/04/19 14:01:31 +0700","modified_at":"2012/04/19 14:01:31 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":84034,"last_commented_at":null}
  • Small_sticker {"description":"Rescue","asset_updated_at":"2012/04/19 13:52:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34475,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/19 13:52:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sticker.jpg","updated_at":"2012/04/19 14:01:29 +0700","modified_at":"2012/04/19 14:01:29 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":97460,"last_commented_at":null}
  • Small_278 {"description":"278.jpg","asset_updated_at":"2012/02/29 22:26:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33923,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/29 22:26:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"278.jpg","updated_at":"2012/02/29 22:26:36 +0700","modified_at":"2012/02/29 22:26:36 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":478933,"last_commented_at":null}
  • Small_73692_139847056066173_100001226379451_217978_7198756_n {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2012/02/03 16:22:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33314,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/03 16:22:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"73692_139847056066173_100001226379451_217978_7198756_n.jpg","updated_at":"2012/02/03 16:22:16 +0700","modified_at":"2012/02/03 16:22:16 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":62432,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: