นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > theraphat.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_206569_176205269097018_100001226379451_434645_3322392_n {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2012/02/03 16:20:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33313,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/03 16:20:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"206569_176205269097018_100001226379451_434645_3322392_n.jpg","updated_at":"2012/02/03 16:20:50 +0700","modified_at":"2012/02/03 16:20:50 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":66061,"last_commented_at":null}
  • Small_149184_139847376066141_100001226379451_217995_2885145_n {"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e351","asset_updated_at":"2012/02/03 16:17:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33312,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/03 16:17:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"149184_139847376066141_100001226379451_217995_2885145_n.jpg","updated_at":"2012/02/03 16:17:58 +0700","modified_at":"2012/02/03 16:17:58 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":63315,"last_commented_at":null}
  • Small_418970_3035217396201_1135938570_3246018_901017268_n {"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e38\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2012/02/03 16:16:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33311,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/03 16:16:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"418970_3035217396201_1135938570_3246018_901017268_n.jpg","updated_at":"2012/02/03 16:16:22 +0700","modified_at":"2012/02/03 16:16:22 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":105369,"last_commented_at":null}
  • Small_logo_psu {"description":"\u003Cp\u003ETest\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27757,"deleted_at":null,"created_at":"2011/03/24 23:52:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"logo_psu.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:37:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:37:18 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":5325,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: