นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > theraphat.a

No folder found
  • Small_20914320_1384386078276990_6950433690598901937_n {"description":"13","asset_updated_at":"2018/08/07 14:16:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62465,"deleted_at":null,"created_at":"2018/08/07 14:16:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"20914320_1384386078276990_6950433690598901937_n.jpg","updated_at":"2018/08/07 14:17:01 +0700","modified_at":"2018/08/07 14:17:01 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":61648,"last_commented_at":null}
  • Small_20840813_1384386058276992_6550001653888584613_n {"description":"12","asset_updated_at":"2018/08/07 14:16:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62464,"deleted_at":null,"created_at":"2018/08/07 14:16:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"20840813_1384386058276992_6550001653888584613_n.jpg","updated_at":"2018/08/07 14:16:20 +0700","modified_at":"2018/08/07 14:16:20 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42224,"last_commented_at":null}
  • Small_29542323_1584486238266972_2050404624794026855_n {"description":"3","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62235,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:35:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29542323_1584486238266972_2050404624794026855_n.jpg","updated_at":"2018/03/30 14:35:51 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:35:51 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73870,"last_commented_at":null}
  • Small_29541052_1579320635450199_577681943979927102_n {"description":"2","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62234,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:35:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29541052_1579320635450199_577681943979927102_n.jpg","updated_at":"2018/03/30 14:35:24 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:35:24 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":116749,"last_commented_at":null}
  • Small_29541133_1579320495450213_8701006474797220448_n {"description":"1","asset_updated_at":"2018/03/30 14:35:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62233,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:35:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29541133_1579320495450213_8701006474797220448_n.jpg","updated_at":"2018/03/30 14:35:09 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:35:09 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":41370,"last_commented_at":null}
  • Small_29136247_1567795303269399_6294203649493041152_n {"description":"p11","asset_updated_at":"2018/03/13 12:10:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62170,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:10:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29136247_1567795303269399_6294203649493041152_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:10:41 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:10:41 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104517,"last_commented_at":null}
  • Small_29179038_1567795523269377_4335736461308461056_n {"description":"p9","asset_updated_at":"2018/03/13 12:10:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62169,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:10:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29179038_1567795523269377_4335736461308461056_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:10:20 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:10:20 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":55442,"last_commented_at":null}
  • Small_29177471_1567795806602682_8504102123015766016_n {"description":"p9","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62168,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29177471_1567795806602682_8504102123015766016_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:09:58 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":135186,"last_commented_at":null}
  • Small_29103549_1567795679936028_771186065468817408_n {"description":"p7","asset_updated_at":"2018/03/13 12:09:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62167,"deleted_at":null,"created_at":"2018/03/13 12:09:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"29103549_1567795679936028_771186065468817408_n.jpg","updated_at":"2018/03/13 12:09:38 +0700","modified_at":"2018/03/13 12:09:38 +0700","media_folder_id":1203,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":98664,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: