นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_080461xrd1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"080461XRD1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"XRD\u0026XRF","created_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/08 17:38:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/04/08 17:38:26 +0700","id":62245,"asset_file_size":131285}
  • Small_080461xrd {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"080461XRD.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"XRD\u0026XRF","created_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/08 17:37:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/04/08 17:37:59 +0700","id":62244,"asset_file_size":100462}
  • Small_190361gcms2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"190361gcms2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"GCMS \"LEAK\"","created_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/19 05:26:40 +0700","id":62191,"asset_file_size":84664}
  • Small_190361gcms1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"190361gcms1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"GCMS \"LEAK\"","created_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/19 05:26:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/19 05:26:08 +0700","id":62190,"asset_file_size":47840}
  • Small_110361amino2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110361amino2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"amino","created_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/11 19:07:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/11 19:07:19 +0700","id":62158,"asset_file_size":96668}
  • Small_110361amino1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110361amino1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"amino","created_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/11 19:06:51 +0700","id":62157,"asset_file_size":85614}
  • Small_110361amino {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"110361amino.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"amino","created_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/11 19:06:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/11 19:06:24 +0700","id":62156,"asset_file_size":61390}
  • Small_220161pump3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"220161pump3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"pump","created_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/01/22 08:47:48 +0700","id":62037,"asset_file_size":242533}
  • Small_220161pump2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"220161pump2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"pump","created_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/01/22 08:47:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/01/22 08:47:31 +0700","id":62036,"asset_file_size":250682}
ขนาดย่อ: