นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_wp {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wp.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"wp","created_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","id":46659,"asset_file_size":225174}
  • Small_wt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wt.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"wt","created_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","id":46658,"asset_file_size":126647}
  • Small_ws {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ws.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"ws","created_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","id":46657,"asset_file_size":126894}
  • Small_wr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"wr","created_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","id":46656,"asset_file_size":153262}
  • Small_total3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"total3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"total","created_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","id":46655,"asset_file_size":224798}
  • Small_l1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"l1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff6","created_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","id":46340,"asset_file_size":175736}
  • Small_ds3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff5","created_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","id":46339,"asset_file_size":149919}
  • Small_ds2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff4","created_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","id":46338,"asset_file_size":138669}
  • Small_ds1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff3","created_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","id":46337,"asset_file_size":176392}
ขนาดย่อ: