นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยักษ์สวย
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wachiraporn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chloresterolinfood {"asset_file_name":"chloresterolinfood.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/03 09:36:59 +0700","media_folder_id":227,"description":"\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","updated_at":"2017/07/22 22:54:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/03 09:36:55 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":48647,"id":61297,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2017/07/22 22:54:52 +0700","asset_updated_at":"2017/07/03 09:36:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sampleinftirmicroscope {"asset_file_name":"sampleinFTIRmicroscope.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 10:45:52 +0700","media_folder_id":227,"description":"sample in FTIR-microscope","updated_at":"2017/06/12 10:45:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/06/12 10:45:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52686,"id":61229,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 10:45:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_tap {"asset_file_name":"tap.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 10:26:08 +0700","media_folder_id":227,"description":"tap","updated_at":"2017/06/12 10:26:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/06/12 10:26:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10645,"id":61228,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 10:26:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_smallsample {"asset_file_name":"smallsample.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 10:23:15 +0700","media_folder_id":227,"description":"smallsample","updated_at":"2017/06/12 10:23:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/06/12 10:23:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10471,"id":61227,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 10:23:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_liq1 {"asset_file_name":"Liq1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/29 09:49:29 +0700","media_folder_id":227,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e04\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e30\u0e25\u0e31\u0e01","updated_at":"2017/05/29 09:49:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/29 09:49:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36977,"id":61134,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/29 09:49:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ftir2 {"asset_file_name":"FTIR2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 09:57:50 +0700","media_folder_id":227,"description":"FTIR","updated_at":"2017/05/22 09:57:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/22 09:57:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7001,"id":61078,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 09:57:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_birdnest {"asset_file_name":"birdnest.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 09:56:29 +0700","media_folder_id":227,"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","updated_at":"2017/05/22 09:56:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/22 09:56:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7901,"id":61077,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 09:56:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_compare1 {"asset_file_name":"compare1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/22 09:53:35 +0700","media_folder_id":227,"description":"compare FTIR","updated_at":"2017/05/22 09:53:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/22 09:53:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79392,"id":61076,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/22 09:53:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bet- {"asset_file_name":"BET-.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/20 08:49:17 +0700","media_folder_id":227,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e38\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e20\u0e32\u0e04","updated_at":"2017/03/20 08:49:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/20 08:49:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9937,"id":60641,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/20 08:49:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: