นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > wandee.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_1270 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_1270.jpg","created_at":"2017/08/12 10:57:48 +0700","asset_updated_at":"2017/08/12 10:57:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/12 10:57:50 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c2","asset_file_size":88823,"modified_at":"2017/08/12 10:57:50 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61565,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dsc_1276 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_1276.JPG","created_at":"2017/08/12 10:56:03 +0700","asset_updated_at":"2017/08/12 10:56:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/12 10:56:08 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c1","asset_file_size":128084,"modified_at":"2017/08/12 10:56:08 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61564,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dsc_1286 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_1286.JPG","created_at":"2017/08/12 10:54:39 +0700","asset_updated_at":"2017/08/12 10:54:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/12 10:54:42 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_file_size":107594,"modified_at":"2017/08/12 10:54:42 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61563,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_palm7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm7.jpg","created_at":"2016/07/14 13:24:04 +0700","asset_updated_at":"2016/07/14 13:24:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/14 13:28:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":112184,"modified_at":"2016/07/14 13:28:46 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58739,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_palm6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm6.jpg","created_at":"2016/07/14 13:23:00 +0700","asset_updated_at":"2016/07/14 13:23:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/14 13:28:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":111437,"modified_at":"2016/07/14 13:28:44 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58738,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_palm8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm8.jpg","created_at":"2016/07/14 13:22:14 +0700","asset_updated_at":"2016/07/14 13:22:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/14 13:27:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":102385,"modified_at":"2016/07/14 13:27:50 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58737,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_palm3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm3.jpg","created_at":"2016/06/23 17:10:48 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 17:10:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 17:10:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":126882,"modified_at":"2016/06/23 17:10:52 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58367,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_palm2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm2.jpg","created_at":"2016/06/23 17:09:43 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 17:09:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 17:09:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":131527,"modified_at":"2016/06/23 17:09:49 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58365,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_palm4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm4.jpg","created_at":"2016/06/23 17:08:02 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 17:08:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 17:08:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":132370,"modified_at":"2016/06/23 17:08:05 +0700","media_folder_id":738,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58364,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: