นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaO_558
Ico64
วรรณวิมล นาคะ
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > wanvimon.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_momordica {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"momordica.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e31\u0e48\u0e07\u0e01\u0e4a\u0e27\u0e22","created_at":"2013/06/18 14:24:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:24:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/18 14:24:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/18 14:24:35 +0700","id":40730,"asset_file_size":17838}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"2.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a","created_at":"2012/05/17 11:19:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/17 11:19:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/17 12:01:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/17 12:01:04 +0700","id":34757,"asset_file_size":239104}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"2PLOP.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":2,"description":"OP","created_at":"2012/05/17 11:15:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/17 11:15:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/17 12:01:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/17 12:01:02 +0700","id":34756,"asset_file_size":707584}
  • Small_2553 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"2553.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":2,"description":"PMQA","created_at":"2011/12/06 14:22:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/06 14:22:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/06 14:22:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/06 14:22:59 +0700","id":31980,"asset_file_size":2518}
  • Small_2554 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"2554.GIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":2,"description":"gif","created_at":"2011/12/06 14:16:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/06 14:16:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/06 14:16:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/06 14:16:31 +0700","id":31979,"asset_file_size":2121}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"271054.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":null,"description":"271054.pdf","created_at":"2011/11/30 11:17:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/11/30 11:17:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/30 11:17:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/30 11:17:30 +0700","id":31808,"asset_file_size":104397}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"091054.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":null,"description":"091054.pdf","created_at":"2011/11/30 11:15:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/11/30 11:15:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/30 11:15:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/30 11:15:31 +0700","id":31807,"asset_file_size":90444}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"4_PLscore.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":2,"description":"PMQA PL","created_at":"2011/10/19 10:48:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/19 10:48:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/19 10:48:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/19 10:48:55 +0700","id":30768,"asset_file_size":51200}
  • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"3_PLplanning.rar","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1261,"visibility":2,"description":"PMQA PL","created_at":"2011/10/19 10:08:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/19 10:08:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/19 10:08:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/19 10:08:46 +0700","id":30767,"asset_file_size":122731}
ขนาดย่อ: