นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

wwibul
Ico64
วิบุล วงศ์ภูวรักษ์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > wibul.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pk2 {"media_folder_id":301,"description":"PK model","asset_updated_at":"2012/02/01 12:34:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/02/01 12:34:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/02/01 12:34:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/01 12:34:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pk2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":37198,"visibility":2,"id":33203}
  • Small_pk1 {"media_folder_id":301,"description":"PK model","asset_updated_at":"2012/02/01 12:33:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/02/01 12:33:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/02/01 12:33:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/02/01 12:33:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pk1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":42286,"visibility":2,"id":33202}
  • Small_dic6-2555 {"media_folder_id":301,"description":"drug.pharmacy.psu.ac.th","asset_updated_at":"2012/01/17 20:48:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/17 20:48:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/01/17 20:48:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/17 20:48:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dic6-2555.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":117031,"visibility":2,"id":32850}
  • Small_dic5-2555 {"media_folder_id":301,"description":"drug.pharmacy.psu.ac.th","asset_updated_at":"2012/01/17 20:39:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/17 20:39:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/01/17 20:39:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/17 20:39:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dic5-2555.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":94383,"visibility":2,"id":32849}
  • Small_dic4-2555 {"media_folder_id":301,"description":"drug.pharmacy.psu.ac.th","asset_updated_at":"2012/01/17 10:18:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/17 10:18:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/01/17 10:18:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/17 10:18:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DIC4-2555.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":15642,"visibility":2,"id":32837}
  • Small_dic3-2555 {"media_folder_id":301,"description":"drug.pharmacy.psu.ac.th","asset_updated_at":"2012/01/17 10:18:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/17 10:18:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/01/17 10:18:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/17 10:18:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DIC3-2555.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16465,"visibility":2,"id":32836}
  • Small_dic2-2555 {"media_folder_id":301,"description":"drug.pharmacy.psu.ac.th","asset_updated_at":"2012/01/17 10:17:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/17 10:17:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/01/17 10:17:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/17 10:17:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DIC2-2555.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33291,"visibility":2,"id":32835}
  • Small_dic1-2555 {"media_folder_id":301,"description":"drug.pharmacy.psu.ac.th","asset_updated_at":"2012/01/17 10:17:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/01/17 10:17:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/01/17 10:17:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/01/17 10:17:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DIC1-2555.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":18166,"visibility":2,"id":32834}
  • Small_micropic2553 {"media_folder_id":301,"description":"smartphone","asset_updated_at":"2011/07/25 22:47:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/07/25 22:47:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/07/25 22:47:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/07/25 22:47:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"micropic2553.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":249895,"visibility":2,"id":28848}
ขนาดย่อ: