นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > yaowalak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mushroom3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e41\u0e04\u0e23\u0e073","asset_updated_at":"2016/06/23 14:11:42 +0700","asset_file_name":"mushroom3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58360,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":305856,"media_folder_id":1161,"created_at":"2016/06/23 14:11:42 +0700","modified_at":"2016/06/23 14:11:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 14:11:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mushroom2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e41\u0e04\u0e23\u0e072","asset_updated_at":"2016/06/23 14:11:07 +0700","asset_file_name":"mushroom2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216763,"media_folder_id":1161,"created_at":"2016/06/23 14:11:07 +0700","modified_at":"2016/06/23 14:11:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 14:11:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mushroom1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e41\u0e04\u0e23\u0e071","asset_updated_at":"2016/06/23 14:10:34 +0700","asset_file_name":"mushroom1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":237450,"media_folder_id":1161,"created_at":"2016/06/23 14:10:34 +0700","modified_at":"2016/06/23 14:10:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 14:10:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_corn2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e142","asset_updated_at":"2016/02/29 14:20:57 +0700","asset_file_name":"corn2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100438,"media_folder_id":1161,"created_at":"2016/02/29 14:20:57 +0700","modified_at":"2016/02/29 14:21:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 14:21:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_corn1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e141","asset_updated_at":"2016/02/29 14:20:22 +0700","asset_file_name":"corn1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99058,"media_folder_id":1161,"created_at":"2016/02/29 14:20:22 +0700","modified_at":"2016/02/29 14:20:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 14:20:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_agricdas-logo {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2015/09/09 10:46:32 +0700","asset_file_name":"agricdas-logo.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":234742,"media_folder_id":1161,"created_at":"2015/09/09 10:46:32 +0700","modified_at":"2015/09/09 10:46:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/09 10:46:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fernfield {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1f\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19","asset_updated_at":"2015/06/24 13:05:50 +0700","asset_file_name":"fernfield.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53441,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184678,"media_folder_id":1161,"created_at":"2015/06/24 13:05:50 +0700","modified_at":"2015/06/24 13:05:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/24 13:05:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bottleout {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e27\u0e14","asset_updated_at":"2015/06/24 12:58:34 +0700","asset_file_name":"bottleout.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53440,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167942,"media_folder_id":1161,"created_at":"2015/06/24 12:58:34 +0700","modified_at":"2015/06/24 12:58:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/24 12:58:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_lampam14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e3214","asset_updated_at":"2015/05/12 14:22:09 +0700","asset_file_name":"lampam14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52680,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":176738,"media_folder_id":1161,"created_at":"2015/05/12 14:22:09 +0700","modified_at":"2015/05/12 14:22:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 14:22:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: