นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชาเขียวไข่มุก
Ico64
ยุพเรศ บุญดิเรก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > yuppares.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bg_header_filealbum {"modified_at":"2011/05/31 18:36:39 +0700","id":20006,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/08/19 21:39:38 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg_header_filealbum.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:36:39 +0700","media_folder_id":6,"description":"Header \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e21","created_at":"2010/01/11 10:38:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":153361}
  • Small_jce {"modified_at":"2011/05/31 18:28:59 +0700","id":19412,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"jce.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:28:59 +0700","media_folder_id":6,"description":"\u003Cspan style=\"visibility: visible\"\u003E\u003C/span\u003E\u003Ch3 class=\"r\"\u003E\u003Ca href=\"http://www.joomlacontenteditor.net/\" class=\"l\" onmousedown=\"return rwt(this,'','','res','1','AFQjCNHvBEDcg9fofGPR7-kEOuyx-4bqxQ','','0CAcQFjAA')\"\u003E\u003Cem\u003EJCE\u003C/em\u003E - A Content \u003Cem\u003EEditor\u003C/em\u003E for \u003Cem\u003EJoomla\u003C/em\u003E\u003C/a\u003E\u003C/h3\u003E","created_at":"2009/12/16 16:12:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11857}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:37:26 +0700","id":18602,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/11/16 12:55:35 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":5,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e43\u0e19_joomla_\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22_phoca_gallery.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:26 +0700","media_folder_id":6,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23 pdf \u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e43\u0e19 joomla \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 phoca gallery","created_at":"2009/11/11 11:22:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":672211}
  • Small_jeventsfile {"modified_at":"2011/05/31 17:38:52 +0700","id":15675,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JEventsFile.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:52 +0700","media_folder_id":6,"description":"JEvents","created_at":"2009/06/26 09:59:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27161}
  • Small_jeventscalendar {"modified_at":"2011/05/31 17:38:51 +0700","id":15674,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2017/07/23 19:12:09 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JEventsCalendar.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/23 19:12:09 +0700","media_folder_id":6,"description":"Calendar \u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 JEvents","created_at":"2009/06/26 09:58:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37681}
  • Small_jevents {"modified_at":"2011/05/31 17:38:51 +0700","id":15673,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JEvents.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:51 +0700","media_folder_id":6,"description":"JEvents - Components \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19","created_at":"2009/06/26 09:57:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1902}
  • Small_phocacontrolpanel {"modified_at":"2011/05/31 17:35:45 +0700","id":15463,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PhocaControlPanel.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:45 +0700","media_folder_id":6,"description":"Phoca Gallery","created_at":"2009/06/09 10:00:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":26735}
  • Small_phoca {"modified_at":"2011/05/31 17:35:44 +0700","id":15462,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Phoca.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:44 +0700","media_folder_id":6,"description":"Phoca Gallery","created_at":"2009/06/09 10:00:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2593}
  • Small_gderror {"modified_at":"2011/05/31 17:35:43 +0700","id":15461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GDError.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:43 +0700","media_folder_id":6,"description":"GD Function Error","created_at":"2009/06/09 09:59:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49311}
ขนาดย่อ: