นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

17 ธันวาคม 2551
Ico48
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้คงได้ทราบการประกาศเชิญชวนให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรทำหน้าที่อธิการบดี ซึ่งท่านปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๒ ในฐานะที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการสรรหา จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ/ข้อกำหนดเสนอชื่อได้ที่คณะ/หน่วยงานสังกัดของท่านในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ ช่วงเวลา ๙.๐๐-๑๔.๐...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1430
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2551 13:01
12 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะร่วมกับชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งคณะครบรอบ ๓๓ ปี มีการบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จคือคุณพิศาล เชาวลิต ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ไปทำธุรกิจเครื่องสำอางค์จากธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการนำการนวดของไทยไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1583
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2551 11:53
03 พฤศจิกายน 2551
Ico48
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การไปประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อ 29-30 ต.ค. 51 ทางวิทยาเขตได้จัดให้มีการพูดคุยกับนักศึกษา ผู้ปกครอง และตัวแทนของชุมชน ผู้เคยไปวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคงทราบดีว่า ตัววิทยาเขตอยู่หลังเขาท่าเพชร ห่างจากชุมชนพอสมควรและการเดินทางเข้าเมืองไม่สะดวกนัก แต่นักศึกษากลุ่มที่มาพูดคุยด้วย กลับค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1651
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2551 18:40
01 พฤศจิกายน 2551
Ico48
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทุกครั้ง มักได้เรียนรู้ประสบการณ์ดี ๆ เสมอ หากต้องการ ซึ่งได้พบเสมอและมากมายทุกครั้ง และเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. 2551 ได้ไปประเมินคุณภาพภายใน ม.อ. วิทยาเขตสุรารษฎร์ธานีตามการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เป็นทีมเดิมที่ไปทำหน้าที่เมื่อปีที่แล้ว และเป็นเป็นที่น่ายินดีว่าได้เริ่มมี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1712
เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2551 11:30
07 ตุลาคม 2551
Ico48
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ คณะทรัพยฯได้เสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมี รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการเป็นทีมรวมเก้าท่านกรรมการได้เข้าประเมินค้นหาข้อมูลในวันวันจันทร์ ที่ ๖ ต.ค. ๕๑ และให้ผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อ ๗ ต.ค. ๕๑ ก่อน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1610
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2551 19:45
18 กันยายน 2551
Ico48
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปีนี้เป็นปีที่คณะทรัพยฯมีผู้เกษียณอายุปี ๒๕๕๑ จำนวน 7 คน เกษียณก่อนอายุอีก 2 คน และลาออกจากราชการอีก 4 คน รวมเป็น 13 คน ซึ่งมีอาจารย์จำนวน 4 คน ประกอบด้วย รศ.พัลลภา กฤษณีไพบูลย์ ผศ.ดร. สมศักดิ์ บรมธนรัตน์ผศ.ดร. ปัญจพล บุญชู และ ผศ.ดร.วิจิตต์ วรรณชิต ซึ่งมีวุฒิ ป.เอก 3 คน และทุกท่านมีตำแหน่งวิชากา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 30138
เมื่อ: 18 กันยายน 2551 11:17
Ico48
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ ๑๘ ก.ย. ๕๑ เป็นวันที่บัณฑิตปี ๒๕๕๐ เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าพิธีพระราชทานรับปริญญาบัตร ปีนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ๓ คน ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ ท่านแรก คือ อ.ดร. ร่วมจิตร นกเขา ซึ่งก่อนมาเรียนเป็นนักวิชาการ แต่ขณะนี้ได้ปรับเป็นอาจารย์ที่วิทยาเขตชุมพรของมหาวิทยาลัยเทคโนโ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1983
เมื่อ: 18 กันยายน 2551 10:33
26 สิงหาคม 2551
Ico48
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ฝ่ายสนันสนุนถือว่าเป็นมืออาชีพในองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย เพราะมีทั้งนักการเงิน บัญชี การเจ้าหน้าที่ กิจการนักศึกษา วิชาการศึกษา สารบรรณ นักวิเคราะห์ ฯลฯ ที่บอกเป็นมืออาชีพเพราะท่านทำงานกับแนวปฏิบัติ กฏระเบียบในหน้าที่ของท่านทุกวัน ทีนี้จะนำมาลดต้นทุนได้มหาศาลได้อย่างไรตามหัวเรื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1330
เมื่อ: 26 สิงหาคม 2551 19:43
17 สิงหาคม 2551
Ico48
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจัดงานเกษตรภาคใต้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้มีการจัดงานมามานานไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี วัตถุประสงค์หนึ่งคือการเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมและเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมให้เรียนรู้ และมีความรู้ที่ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่น รวมทั้งในส่วนของบุคลากร ซึ่งทำให้การทำงานแต่ละฝ่ายดำเนินการไปอย่าง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1583
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2551 14:44
16 สิงหาคม 2551
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ ๑๖ ได้เริ่มแล้ว โดยมีพิธีเปิดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งท่านได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ร้านค้า ถึงทุ่มกว่า ๆ อันเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดงาน และมีหัวหน้าน่วยงานจำนวนหนึ่งร่วมไปด้วย คณะทรัพยฯ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน รวมทั้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1890
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2551 14:25
13 สิงหาคม 2551
Ico48
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR)
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในช่วงนี้ทุกคณะ/หน่วยงาน คงกำลังเขียน SAR ของปีการศึกษา ๒๕๕๐ การเขียน SAR ต้องไม่เป็นการบ่นว่า วัสดุ อุปกรณ์ คน งบประมาณไม่เพียงพอ แต่ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรเพื่อประกันคุณภาพของการดำเนินงาน ทั้งจากการประเมินคุณภาพครั้งที่ผ่านมา และอื่น ๆ เช่น ความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์และ/หรือภาษาอังกฤษของบัณฑิตจากการ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2016
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2551 11:16
03 สิงหาคม 2551
Ico48
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พิธีสวดและพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.กิจการ ศุภมาตย์ ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เป็นงานหนึ่งที่มีผู้ไปร่วมอาลัยจำนวนมาก รวมทั้งการเข้ามาแสดงความอาลัย ทั้งแสดงความเห็นและไม่แสดงความเห็นใน share ที่บันทึก ประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐ กว่าท่าน แสดงถึงความดีและผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ได้ทำไว้เป็นที่ประจักษ์ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 6153
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2551 19:31
30 กรกฎาคม 2551
Ico48
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Share ในชุมชน ม.อ.จัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข่าวสาร ที่ดีทางหนึ่ง จึงบันทึกการเขียนชื่อที่ ม.อ.ในสถานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วไม่น่าจะเขียนไม่ถูกต้อง เพราะเห็นมาสม่ำเสมอและทักมาหลายที่จนเหนื่อยไปเอง แต่ก็รู้สึกว่าไม่รับผิดชอบ หากยังเห็นอยู่คำ ๆ นั้นเขียนไม่ถูกต้อง คือ การเขียนชื่อปริญญา ไม่ว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1580
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2551 12:52
29 กรกฎาคม 2551
Ico48
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำสามคำง่าย ๆ หากพิจารณาให้ลึกอีกนิด คิดให้ครบถ้วนอีกหน่อย จะสร้างความหมายและคุณค่าอย่างมาก โดยเฉพาะการปฏิบัติงานราชการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่พอเพียง ในยุควิกฤตขณะนี้ ทั้งวิกฤตพลังงาน สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ลองเปรียบกับการขับรถ อาจมีบางคนมีรถ แต่ขับรถไม่ได้ (อาจเป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2250
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2551 17:49
28 กรกฎาคม 2551
Ico48
อาลัย รศ.ดร. กิจการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ ๒๖ กค.๕๑ ได้รับแจ้งจาก รพ.มอ. ว่า รศ.ดร. กิจการ ถูกยิงอาการสาหัส รู้สึกตกใจ และรีบไปที่ รพ.มอ. พบว่าถูกยิงที่ศรีษะทะลุสมอง และที่ลำตัวอีกสอง สามที่อาการหนักมาก คุณหมอและทีมงาน ช่วยกันดูแล แต่ในที่สุด ดร.กิจการ ก็เสียชีวิตในเช้าของวันอาทิตย์ ซึ่งยังคิดไม่ออกว่าทำไมท่านถึงถูกทำร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 54 · อ่าน: 9384
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2551 15:17
22 กรกฎาคม 2551
Ico48
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการอบรมเทคนิคการตกแต่งรูปภาพในระบบแชร์ ตามที่ได้เข้าสังเกตุการณ์ นอกจากการเรียนรู้เรื่องการตกแต่งภาพแล้ว ยังได้โปรแกรมการจัดการภาพชื่อ photoscape ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอามาใช้ได้ ฟรีอีกอย่างที่ได้รับจากการแสดงของวิทยากร คือการหาความรู้ในระบบแชร์ซึ่งมีความรู้อยู่มาก ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1569
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2551 14:46
18 กรกฎาคม 2551
Ico48
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของคณะสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และเป็นไปตามผลการประเมินทั้งจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และการประกันคุณภาพ จึงได้มีการสัมมนาในคณะ และที่ประชุมกรรมการคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงกำหนดให้ทุกหลักสูตรเพิ่มสาระเนื้อหาและทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการให้เป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1611
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2551 13:15
Ico48
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ประสิทธิภาพคือการปฏิบัตงานให้ได้ผลทันเวลา ด้วยการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และความเสียหาย วันก่อนเกิดการรั่วของท่อน้ำจากการใช้งานมานาน ทางหน่วยอาคารก็เร่งดำเนินการซ่อมอย่างดี ซึ่งความจริงต้องได้รับคำชมอย่างดี แต่กลับมีเสียงบ่นว่า ทำให้การปฏิบัติงานเสียหาย เพราะเมื่อมีการซ่อมแซมก็ต้องมีการปิดน้ำ ซึ่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2009
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2551 12:51
Ico48
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หลายคนคงคุ้นเคยกับระบบประกันคุณภาพ ที่เป็นวงจรคุณภาพ PDCA คือวางเป้าหมายและแผน นำแผนไปดำเนินการ ตรวจสอบผลการดำเนินการว่าได้ผลตามเป้าหมายและแผนหรือไม่ แล้วทำการปรับแก้ปรับปรุงให้ดีขึ้น สิ่งที่สำคัญสองสิ่งที่ต้องรู้คือ เราจะเป็นอะไร พูดง่ายๆ คือเป้าหมายนั่นเอง อีกสิ่งที่ต้องทำคือ แล้ววันนี้เราเป็นอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2041
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2551 11:02
15 กรกฎาคม 2551
Ico48
สิ่งที่ควรถวายพระ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เนื่องจากช่วงนี้ใกล้วันเข้าพรรษาแล้ว คงมีหลายท่านตั้งใจจะไปทำบุญถวายสิ่งของให้พระ พอดีได้รับเมลจากเพื่อนว่า ไม่ควรซื้อชุดสังฆทานที่จัดทำไว้จำหน่าย เนื่องจากมักมีของไม่ค่อยมีคุณภาพ ถวายไปจะไม่ได้บุญ รวมทั้งมีผลการสำรวจว่าควรนำของอะไรไปถวายพระ วึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่พระใช้ประโยชน์ ดังนี้1. อุปกรณ์เคร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1943
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2551 17:42