นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

11 มกราคม 2562
Ico48
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ภาวะฉุกเฉินคือภาวะช่วงเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และภาวะต้องการสื่อสารรับรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นจริง อย่างช่วงพายุปาบึกที่ผ่านมา ที่ต้องการรู้สถานการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารรายงานออนไลน์ส่งข่างกันได้ สิ่งที่ทุกคนควรรับผิดชอบและตระหนักร่วมกันคือ ต้องให้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 289
เมื่อ: 11 มกราคม 2562 09:20
10 มกราคม 2562
Ico48
แบบการสอนตามเป้าประสงค์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคสังคมที่มีความรู้มากมาย ปรับเปลี่ยนไว และต้องใช้อย่างมีค่าและนวัตกรรมทำให้ดีกว่า การเรียนการสอน การศึกษาจึงต้องปรับทำให้ทัน มิใช่สอนแบบเดิม ๆ บอกให้จำ ให้ทำตาม แต่ต้องสอนเพื่อพัฒนาคนให้สามารถเรียนรู้ได้เอง คิดใช้งานสร้างค่าได้ดี ตามความรู้การพัฒนาได้ทัน แบบการสอนยุคต้องตามความรู้ต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 444
เมื่อ: 10 มกราคม 2562 09:02
09 มกราคม 2562
Ico48
สติในตัวตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตัวตนในที่หมายถึงรู้ตนเป็นใคร มีหน้าที่และบทบาทอะไร มีใครเกี่ยวข้องที่ต้องรักษาเกียรติศักดิ์ศรี เพื่อการทำ ประพฤติ ปฏิบัติให้ตนได้ดีไม่มีปัญหา การมีสติเพื่อกำหนดการกระทำของตนได้อย่างสมบทบาทศักดิ์ศรี ไม่หลงอารมณ์ตนจนเกิดความเสียหาย การทำให้มีสติให้คิดถึงว่าตนเป็นใคร เป็นลูกเต้าเห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 09 มกราคม 2562 08:14
08 มกราคม 2562
Ico48
ค่าความประทับใจ บวก ลบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความประทับใจเป็นสิ่งดี ๆ ที่ได้รับความชื่นชม ชื่นชอบ ให้กลับมาใช้ ไปบอกเล่าต่อ แนะนำให้ใช้ การสร้างความประทับใจจึงเป็นการสร้างค่า รักษาลูกค้า และขยายลูกค้า จึงทำให้มีค่าเพิ่มได้ตลอดไป ความประทับใจ นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่สำคัญคือบุคลิกภาพ ความเอาใจใส่ของคนทำงาน ทำหน้าที่ทุกส่ว...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 276
เมื่อ: 08 มกราคม 2562 08:51
07 มกราคม 2562
Ico48
 จงเป็นคนมีการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง พัฒนาก้าวหน้าตลอดเวลา การมีความรู้ ทำได้แบบเดิม ๆ จึงไม่พอ ต้องมีการศึกษา หาความรู้ ใช้ความรู้ให้ดี ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีการศึกษาจึงไม่ใช่เรียนจบ ทำงานได้ แต่คือมีการศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อตามการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าการพัฒนาให้ทัน นั่นค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 444
เมื่อ: 07 มกราคม 2562 07:37
06 มกราคม 2562
Ico48
ทำดีให้ตัวเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ดี อยากมีอะไรดี การได้ดีต้องทำเองและไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องลงมือทำจริง ดีแรกคือการทำสุขภาพให้ดี ด้วยการกินนอนพักผ่อนให้พอดี ไม่เกิน ไม่ขาด และที่สำคัญอีกอย่างคือการออกกำลังกายเพื่อให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ดี เพราะตามหลักวิวัฒนาการตามธรรมชาติ อะไรที่ไม่ใช้มันจะอ่อนแอ จึ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 201
เมื่อ: 06 มกราคม 2562 10:03
05 มกราคม 2562
Ico48
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนเป็นการทำให้ตนมีค่า มีความรู้ ความสามารถในการทำงานสร้างค่าและเป็นคนดีมีค่า การเรียนเพื่อให้พร้อมในการทำงาน มีสองแบบ คือเรียนเพื่อหางานทำ และเรียนเพื่อทำงาน การเรียนเพื่อหางานทำคือการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ตรงกับตำแหน่งงาน จึงต้องศึกษาหาดูว่างานในสาขาวิชาที่เรียนนั้นต้องใช้คว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 301
เมื่อ: 05 มกราคม 2562 09:55
04 มกราคม 2562
Ico48
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานร่วมกันต้องใช้พลังบวกเพื่อเสริมเติมค่ากัน จึงให้ผลงานออกมาดีมีค่าชนะคู่แข่ง การแก่งแย่งแข่งกันเองมีแต่ทำให้เสียแรง แพ้คู่แข่งที่ได้ผลงานออกมาไม่ดี หากเปรียบการทำงานร่วมกันเป็นการร่วมกันพายเรือ ที่ทุกคนพายไปในทางเดียวกัน นอกจากถึงที่หมายได้เร็วยังช่วยผ่อนแรงกันและกัน ทำให้ทุกแรงเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 157
เมื่อ: 04 มกราคม 2562 09:08
03 มกราคม 2562
Ico48
การประกันอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากมีอนาคตที่ดี แต่ลืมทำให้มีอนาคตที่ดี การทำให้มีอนาคตที่ดีต้องทำตั้งแต่วันนี้ด้วยการคิดและทำให้ถึงอนาคตว่าอยากได้ อยากเป็น อยากมีอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แน่นอน การมีอนาคตที่ดีต้องมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่ทำได้ดีได้จริง ดังนั้น การเรียนที่เป็นการเพิ่มความรู้ สร้างคว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 252
เมื่อ: 03 มกราคม 2562 10:05
02 มกราคม 2562
Ico48
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกการทำงานต้องการความสำเร็จ ทุกความสำเร็จต้องการความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้เกิดความสบายใจในการทำงาน ทุกคนที่ทำงานต้องการคำชม ไม่ต้องการคำติ ต่อว่า ด่าทอ คำชมทำให้สบายใจ ภาคภูมิใจ มีกำลังใจในการทำงาน คำตำหนิ ติว่า ด่าทอ ทำให้เสียกำลังใจ หมดกำลังใจในการทำงาน ไม่ให้ความร่วมมือ ต่อต้าน จ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248
เมื่อ: 02 มกราคม 2562 08:31
01 มกราคม 2562
Ico48
สวัสดีปีใหม่ 2562
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
2562 สุขภาพดี ไม่มีอ้วน ทุกอย่างล้วน สำเร็จ เป็นมรรคผล มีเงินใช้ ได้ดี ไม่มีจน ขอทุกคน โชคดี ปีใหม่เทอญ สุขภาพดี นั้นหนอ ไม่มีขาย ใครอยากได้ ต้องทำ อย่ามัวเขิน กินพอดี อยู่พอดี อย่ามัวเพลิน อย่าเจริญ เกินไป นั้นไม่ดี งานสำเร็จ หมั่นเรียนรู้ ลงมือทำ ใช้เหตุนำ ดูผลตาม อย่าหน่ายหน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 431
เมื่อ: 01 มกราคม 2562 09:19
31 ธันวาคม 2561
Ico48
ประเมินชีวิตสิ้นปี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินตามระบบประกันคุณภาพจะทำกันปีละครั้ง วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี 2561 คงต้องประเมินผลดูว่าได้ทำ ได้ผล ได้เรียนรู้ และมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะอะไร มีอะไรต้องปรับทำในปีต่อไป เพื่อให้การประเมินมีระบบ ลองนำระบบการประเมิน TQA มาใช้ ที่ประกอบด้วย ADLI...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 300
เมื่อ: 31 ธันวาคม 2561 10:15
30 ธันวาคม 2561
Ico48
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การมาก่อน กลับหลัง เป็นหลักการใช้ชีวิตในการจัดการเวลาที่สะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงความวุ่นวาย แย่งชิง เร่งรีบ จนเสียงานเสียการ เหนื่อยเมื่อยล้า เสียอารมณ์และสุขภาพ การมาก่อนเป็นจัดการตัวเองให้ไปถึงที่ทำงานในเวลาสะดวก จราจรไม่ติดขัด ทำให้ใช้เวลาน้อย สะดวกในการเดินทาง ส่งผลให้ใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 211
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2561 08:29
29 ธันวาคม 2561
Ico48
ฝึกความเก่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความเก่งเป็นการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี มีความชำนาญ หลากหลายแม่นยำเชื่อถือได้ การทำอะไรได้ดีต้องลงมือทำ จากทำไม่ได้ให้ทำได้ จากทำได้เป็นทำได้ดี จากทำได้ดีจนแม่นยำชำนาญ จากทำอย่างเดียวเป็นทำได้หลากหลาย จะเห็นว่าความเก่งขึ้นกับการลงมือทำ ฝึกฝน ทำซ้ำ ทำบ่อย ๆ จากติด ๆ ขัด ๆ จนช่ำชอง ชำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 321
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2561 09:33
28 ธันวาคม 2561
Ico48
ทำได้กับทำเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทำได้ต่างกับการทำเป็น ทำได้คือทำตามความรู้ที่ได้เรียน ได้รู้ ได้เห็น ได้ทำ แต่ทำเป็นต้องทำให้เกิดค่า เป็นสาระ สร้างค่า ทำประโยชน์ ไม่เกิดโทษมีปัญหา คนส่วนใหญ่ทำได้ แต่คนทำเป็นคือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต อยู่ดี มีสุข อย่างคนขับรถได้คือสามารถควบคุมรถให้เดินหน้า ถอยหลัง แล้วซ้าย...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2561 09:06
27 ธันวาคม 2561
Ico48
ทำงานให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานคือการทำหน้าที่เพื่อให้เกิดรายได้ ค่าจ้าง ค่าครองชีพ จึงต้องทำให้ดีเพื่อความมั่นคงในชีวิต ทุกคนทำงานก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้ว แต่หลายครั้ง หลายคนคิดผิด คิดไม่ครบ คิดว่าดีแต่ตัวเอง ผลจึงไม่ได้ดีตามที่คิดเพราะคิดตามอารมณ์ของตนเอง ที่นอกจากได้ผลไม่ดียังมีปัญหาแก่คนอื่น การทำงานให้ได...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 193
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2561 09:50
26 ธันวาคม 2561
Ico48
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำทุกอย่างของคนทุกคนต่างเชื่อว่าตนคิดถูกทำถูกด้วยกันทั้งนั้น แม้แต่การทำที่ให้ผลไม่ดี คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าตนคิดถูกทำถูกจึงทำซ้ำแบบเดิม ๆ จนมัวทุกข์คิดว่าตนทำดีไม่ได้ดีสักที คิดโทษโชคชะตา คิดว่าคนอื่นกลั่นแกล้ง คนอื่นทำร้ายตนเอง การคิดถูกทำถูกจริง ไม่ใช่ดูที่สิ่งที่คิด แต่ต้องดูผลท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 211
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2561 08:51
25 ธันวาคม 2561
Ico48
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิชาการคือข้อมูล ผลการทำที่ผ่านมา ที่เคยใช้ได้ดีกับสภาพการณ์ในอดีต ทั้งธรรมชาติ ความคิด ค่านิยม และเทคโนโลยี แต่สภาพการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปตลอดเวลาและรวดเร็ว ตั้งแต่สภาพลมฟ้าอากาศ สภาพดิน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความคิดค่านิยมของคนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างมาก อย่างเร็...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 183
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2561 09:02
24 ธันวาคม 2561
Ico48
อะไรคือ 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกวันนี้ได้ยินคำว่า 4.0 คำว่า อัจฉริยะ ฉลาด สมาร์ท อะไรคือสิ่งเหล่านี้ ถ้าดูด้านเทคโนโลยี 4.0 คือความสามารถที่ทำได้หลากหลาย เร็วขึ้น ชัดขึ้น สวยขึ้น ทำให้สะดวกขึ้น มีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น ความเป็น 4.0 เป็นการเพิ่มค่า ความสามารถ ให้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ดีขึ้น สวยขึ้น ซึ่งไม่ใช่มี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 281
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2561 08:05
23 ธันวาคม 2561
Ico48
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทำผิดในที่นี้เป็นการทำผิดพลาดในการทำงาน เรียนรู้ พัฒนาหน้าที่ให้ดี เป็นการทำผิดที่ให้บทเรียน ประสบการณ์ สร้างทางเลือกที่ดีที่ไม่ทำผิดอีก การทำถูกมักขาดประสบการณ์การเรียนรู้ มีทางเลือกน้อยกว่าที่มักนำไปทำผิดได้ เพราะทำถูกไม่ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ไม่ต้องคิดพยายามหาความรู้เพิ่ม การทำที่ผิดพ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2561 08:48