นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

06 พฤศจิกายน 2561
Ico48
ต้องสู้จึงชนะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้อ่านประวัติผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มาจากชีวิตที่ยากลำบาก ขาดความพร้อม ต้องดิ้นรน ต่อสู้ พยายามสร้างค่า หาค่า พัฒนาตนเอง ทำให้เห็นว่า การต่อสู้ทำให้เกิดบทเรียนในการทำงาน การสร้างชีวิต วิธีการแก้ปัญหา การพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่มีความรู้ เรียนรู้ที่มาจากใคร ๆ แต่เกิดในตัวเอง ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 321
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2561 08:49
05 พฤศจิกายน 2561
Ico48
บริหารค่าบวกกับค่าลบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากมีค่า อยากได้ค่า และต้องสร้างค่า โดยเฉพาะค่าตำแหน่งหน้าที่จากการทำงาน ซึ่งค่าที่ได้มีทั้งบวกและค่าลบ ค่าบวกค่าที่ได้จากการทำแล้วมีค่าเพิ่ม เช่น ตำแหน่งผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน ต้องสร้างค่าเพิ่มให้คุ้มค่ากับค่าตำแหน่ง มิฉะนั้น ตำแหน่งนั้นก็ไม่มีค่า ไม่คุ้มค่าตอบแทน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 222
เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2561 07:47
04 พฤศจิกายน 2561
Ico48
นวัตกรรมต้องสร้างค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำทุกอย่างต้องมีการลงทุน ลงเวลา และทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายในชีวิต หากทำอะไรไม่สร้างค่าก็ดำรงชีวิตไม่ได้ ดังนั้น นวัตกรรมจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ที่คิดค้นได้ สิ่งที่อยากทำแต่ต้องมีประโยชน์มีค่าดีกว่าเดิม สะดวกกว่าเดิม สวยกว่า เห็นได้จากสินค้าไอทีต่าง ๆ นวัตกรรมทางการเงิน การแพทย์ การเกษตร การคมน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 252
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2561 09:30
03 พฤศจิกายน 2561
Ico48
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำอะไรใหม่ ย่อมมีความยุ่งยาก ไม่คุ้นเคย แต่หากได้พยายามให้เต็มที่ ทำให้ผ่านไปได้ ย่อมส่งผลที่ดี ให้ก้าวหน้าไปได้เร็ว การเริ่มต้นที่ดี จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทำได้ดี ทำได้เร็ว ต่างจากการติดคิดว่ายาก ไม่พยายามทำให้ดี ให้มาก จะทำให้การทำขั้นต่อไปติด ๆ ขัด ๆ จนถึงขัดข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 368
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2561 09:30
02 พฤศจิกายน 2561
Ico48
ทำงานกับมือชีพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้ใช้บริการอีเช็คอินของสายการบินสีแดงที่เมื่อก่อนเมื่อเช็คอินสามารถใช้บัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือโดยไม่ต้องพิมพ์กระดาษ แต่มาระยะหลังปรากฏว่าใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ทำให้ต้องไปพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องใหม่ที่สนามบิน จึงสอบถามเจ้าที่ว่าทำไมจึงใช้บัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือได้บ้าง ไม่ได้บ้าง คำตอบที่ได้ร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 197
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2561 09:37
01 พฤศจิกายน 2561
Ico48
ชื่นชอบกับชื่นชม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชื่นชอบคือการเป็นที่อยากทำ อยากได้ ของใคร ๆ โดยเฉพาะในทางไม่ดีจะเห็นข่าวการกดไล้ค์ กดแชร์ กับเรื่องการทำไม่ดีของใคร ๆ รวมถึงการเป็นข่าวไปทุกที่ ทุกสื่อ โดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียง มีตำแหน่งใหญ่โต ที่ทำข่าวฉาวยิ่งเป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชมเป็นการทำสิ่งดี ๆ สร้างชื่อเสียงในทางที่ดี เช่น นักกีฬ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 371
เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2561 08:07
31 ตุลาคม 2561
Ico48
ออมค่าความสามารถ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าความสามารถ ในที่นี้ หมายถึง ความสามารถที่ใช้สร้างค่า เป็นความสามารถที่ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใคร ๆ ที่ใคร ๆ อยากได้และให้ค่า ออม เป็นการสะสม ทำให้มีมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่การออมแรงที่เป็นการเก็บแรงเอาไว้ไม่ให้ใช้หมดไปก่อน หรือการออมเงินที่ต้องเป็นการอดออม คือต้องอดอะไรบางอย่างเพื่อให้มีส่วนท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 278
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2561 09:25
30 ตุลาคม 2561
Ico48
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความขี้เกียจต่างจากคนขี้เกียจที่ ความขี้เกียจคือการไม่อยากทำอะไรให้ยุ่งยาก วิธีการที่ซับซ้อน ขั้นตอนที่มากมาย ที่ให้ผลเหมือนเดิม คนขี้เกียจคือคนที่ไม่ทำอะไรไม่ว่าสิ่งนั้นจะง่ายหรือยาก มีแต่คำว่า ขี้เกียจทำจึงไม่ลงมือทำ จึงไม่มีค่าเกิดค่าแก่ใคร คนที่มีบุคลิกความขี้เกียจคือคนที่ทำงานแบบหาท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 262
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2561 09:01
29 ตุลาคม 2561
Ico48
ค่าของคำตอบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำตอบคือการตอบคำถาม และคำตอบที่มีค่า ได้ค่า ได้ดี ไม่ใช่แค่ถูกต้อง แต่ต้องตรงกับความต้องการ ตรงกับผู้ใช้ ในการเรียน การตอบคำถามได้ถูกต้องทางวิชาการที่เรียน ที่สอน ที่ศึกษาทางวิชาการ ทำให้ได้คะแนนดี มีผลการเรียนดี แต่หลายคน สมัครสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนได้ แต่อาจไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 498
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2561 08:39
28 ตุลาคม 2561
Ico48
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดที่ทำซ้ำ ๆ จนได้ผลที่เหมือนกันเป็นหลัก ทฤษฎีต่าง ๆ ความคิดเป็นการนำความนำรู้มาใช้งานที่คิดว่าจะเกิดผลตามหลักทฤษฎีที่นำมาใช้ ความเป็นจริงเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงที่อาจไม่ตรงกับความรู้และความคิด ที่เป็นเช่นนี้ เพราะความรู้เกิดจากผลในอดีตที่มีสภาพ ความเป็นอยู่ เงื่อนไขที่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 278
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2561 09:28
27 ตุลาคม 2561
Ico48
แค่เรียนเก่งไม่พอ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทำงานเป็นอาจารย์มาจนเกษียณอายุราชการ ได้สอนศิษย์มาหลายรุ่น หลายคน และได้เห็นคนเรียนดีเรียนเก่งไม่สามารถทำให้ตนประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าได้ ที่หลายคนเรียนดีในระดับได้เกียรตินิยม น่าเสียดายที่คนมีดี แต่ใช้ความสามารถได้ไม่เต็มที่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนเรียนเก่งเรียนดีมักเรียนแต่ตนเอง ไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 205
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2561 09:15
26 ตุลาคม 2561
Ico48
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากผลการศึกษาการผลิตครู ความสามารถของครูที่ผลิต https://dailynews.co.th/education/673018 พบว่า การเรียนครูหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี มีคุณภาพไม่ต่างกัน ยิ่งกว่านั้น ยังสู้คนที่ไม่ได้เรียนครูในการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุครู แสดงถึงคุณภาพการผลิตครู ทั้งเวลาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้เ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 323
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2561 08:56
25 ตุลาคม 2561
Ico48
คนประสบความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนประสบความสำเร็จคือผู้ทำอะไรได้ดี มีคุณค่า เจริญก้าวหน้า ทันสมัย ผู้ประสบความสำเร็จ ควรต้องมีคุณลักษณะเหล่านี้ 1. คิดและทำแต่ดี มีการคิดวิเคราะห์ตลอดเวลา ทั้งด้านดี ด้านไม่ดี ปัญหา อุปสรรค แต่เลือกทำ เลือกใช้แต่สิ่งดี จึงได้ผลดี คิดถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางออก ไม่ใช้เป็นทางตัน จึงสร้างสร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 259
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2561 09:34
24 ตุลาคม 2561
Ico48
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนมีหลายแบบ เรียนให้ได้ปริญญา เรียนเพื่อการทำงาน เรียนเพื่อพัฒนาตน เรียนเพื่อชีวิตที่ดี เรียนให้ได้ปริญญาคือเรียนให้สอบผ่าน อาจไม่ได้ความรู้ความเข้าใจ ใช้งานได้ยาก บางคนไม่เข้าเรียนเพราะคิดว่าอ่านเองได้ บางคนอ่านหนังสือเฉพาะก่อนสอบเพราะคิดว่าอ่านก่อนใช้สอบจะได้ไม่ลืม ผลอาจสอบไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 259
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2561 08:58
23 ตุลาคม 2561
Ico48
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประกันคุณภาพคือการทำงานให้ได้ภาพ ได้งานที่เป็นคุณ คือมีประโยชน์ มีคุณที่เป็นค่า การประกันคุณภาพจึงต้องทำแผนเพื่อให้เห็นภาพว่าต้องทำอะไร อย่างไร จึงได้ผลตามภาพ นั่นคือผลต้องตรงแผน หรือดีกว่าแผน ที่เรียกว่า ตามอย่างที่พูด และพูดอย่างที่ทำ ต้องตรงกัน ความจริง คุณภาพต้องตรงกับความต้องก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 298
เมื่อ: 23 ตุลาคม 2561 10:06
22 ตุลาคม 2561
Ico48
สร้างอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อนาคตคือสิ่งที่เป็นที่มีในวันข้างหน้า ที่ต้องคิด ต้องทำ ต้องสร้าง ต้องสะสมในวันนี้ การสร้างอนาคตจึงต้องคิด ต้องวางแผน ต้องทำในวันนี้ การสร้างอนาคตที่ดีต้องเริ่มสั่งสมความรู้ความสามารถ เพราะความรู้ความสามารถคือเครื่องมือการทำ การสร้าง ทุกอย่างของอนาคต แต่จะต้องรู้ว่าต้องสั่งสมความรู้ค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 257
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2561 08:53
21 ตุลาคม 2561
Ico48
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้มีการเล่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เล่นที่ใช้กันทุกเวลา สถานที่ การทำงานวันนี้ก็เช่นกัน สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเวลาของโลกแต่ละที่ไม่ตรงกัน แต่สามารถทำให้ตรงกันได้โดยไม่ต้องรอเวลาราชการ เวลาทำงานด้วยการใช้สื่อออนไลน์ การทำงานให้เหมือนสังคมออนไลน์ ต้องการวางแผนจัดการ จัดเวลา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 297
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2561 09:03
20 ตุลาคม 2561
Ico48
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนเป็นการศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตให้อยู่ดีมีค่าเป็นสุขร่วมกับใคร ๆ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่มีคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเรียนให้ผ่าน แค่เรียนดีมีปริญญา เมื่อจบมาจึงยังมีปัญหา ทำให้อยู่ดีมีค่าไม่ได้ แม้เรียนดีมีปริญญา การเรียนให้ดี ต้องเรียนให้รู้จริง เรียนให้มีกร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 362
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2561 09:31
19 ตุลาคม 2561
Ico48
ชีวิตออกแบบได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชีวิตออกแบบได้ หมายถึงการกำหนดให้ชีวิตเป็นอย่างไร แล้วลงมือทำ เช่นเดียวกับการสร้างบ้านที่ออกแบบตามที่ต้องการแล้วมือสร้าง การออกแบบเริ่มจากกำหนดแบบว่าต้องมีอะไร เป็นอย่างไร มีรถ มีบ้าน มีเงิน มีทรัพย์สิน การใช้ชีวิต เป็นอย่างไร อะไบ้าง ราคาเท่าไร เมื่อไร เมื่อกำหนดรูปแบบ ความต้องการการ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 268
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 07:38
18 ตุลาคม 2561
Ico48
สากลกับนานาชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า สากล กับ นานาชาติ ที่บางคนแปลจากคำว่า international ทำให้คิดว่ามีความหมายเหมือนกัน แต่หากดูจากความหมายจริง มีความหมายต่างกันคนละทาง สากลเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่เมื่อเห็นสามารถใช้สื่อสารได้ตรงกัน เช่น เครื่องหมายอันตรายที่เป็นรูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ สัญญาณไฟจราจร รว...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 276
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2561 07:55