นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

blogger of the month

17 July 2008
Ico48
ผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2551
in พัฒนางาน
By Monly
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 13 โครงการ (รวมโครงการย่อย) ซึ่งหน่วยงานในระดับคณะจะต้องรายงานผลให้กับหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการรายงานผลต่อสำนักงบประมาณ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านบริกา...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1843
at: 17 July 2008 15:42
Ico48
วันอาสาหบูชา เข้าวัดทำบุญ
in Variety of Monly
By Monly
วันนี้ท่านไปทำบุญที่ไหนกันบ้าง สำหรับมอนลี่ และลูก ๆ ได้ไปทำบุญที่วัดโคกนาวค่ะ ซึ่งเป็นวัดที่ใกล้บ้าน และช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด คือ ช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. ซึ่งเด็ก ๆ ก็ไม่ต้องไปเรียนพิเศษ ทุกคนมีเวลาที่สะดวกกัน สำหรับในวันนี้ได้นำสิ่งของไปถวายพระ เช่น ข้าว และแกง ขนมหวาน น้ำดื่มที่สะอาด ผลไม้ ด...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 4440
at: 17 July 2008 14:24
15 July 2008
Ico48
สิ่งที่ควรถวายพระ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เนื่องจากช่วงนี้ใกล้วันเข้าพรรษาแล้ว คงมีหลายท่านตั้งใจจะไปทำบุญถวายสิ่งของให้พระ พอดีได้รับเมลจากเพื่อนว่า ไม่ควรซื้อชุดสังฆทานที่จัดทำไว้จำหน่าย เนื่องจากมักมีของไม่ค่อยมีคุณภาพ ถวายไปจะไม่ได้บุญ รวมทั้งมีผลการสำรวจว่าควรนำของอะไรไปถวายพระ วึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่พระใช้ประโยชน์ ดังนี้1. อุปกรณ์เคร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2012
at: 15 July 2008 17:42
Ico48
จะไปให้ถึงเส้นชัยได้ ต้องขยัน ต้องอดทนมากที่สุด
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ขอยืมคำพูดของ ด.ช.สุขชัย ที่อยู่ในโครงการอุปการะเด็ก ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมาตั้งเป็นชื่อบันทึกหน่อยครับความมุ่งมั่นของ ด.ช.สุขชัย ทำให้เขาได้เหรียญทองและเงินรางวัล 500 บาท จากการวิ่งแข่งมาราธอน ระยะทางกว่า 10 กม. และนำเงินไปให้แม่ทั้งหมด เพราะครอบครัวยากจนและคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วเงิน 50...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1505
at: 15 July 2008 17:36
Ico48
ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง ต้องเป็นมังสวิรัติ
in เรื่องเล่าของมิกกี้
By มิกกี้
ได้รับ e-mail จากนักศึกษาที่มาฝึกงานในคณะฯ ค่ะ เห็นว่าดี และใกล้จะถึงสำคัญของชาวพุทธคือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จึงขอเผยแพร่เพื่อน ๆ ใน Share ค่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีเมตตา รักษาศีลและศีลข้อแรกก็คือ ไม่ฆ่าสัตว์ แต่มีชาวพุทธกี่คนที่ฟัง และปฏิบัติตามศีลข้อแรก ข้อแรกเท่านั้น เรายังรักษากันไม่ไ...
Flowers: 0 · Comments: 19 · Read: 4683
at: 15 July 2008 11:39
Ico48
ชวนท่านไปเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in Variety of Monly
By Monly
ในอีก 1 เดือน ข้างหน้านี้ ในระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2551 นี้ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติใกล้จะมาถึงแล้วท่านมีแผนจะทำอะไรบ้างเช่น เดินเที่ยว ปลูกต้นไม้ ชมดอกกล้วยไม้หรือซื้อ ชมนิทรรศการทางวิชาการมากมายของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เกริ่นที่เป็นเรื่องเครียด ๆ เรามาคุยเรื่องที่เบ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2134
at: 15 July 2008 08:22
14 July 2008
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข ๕๖: ในถนน
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บ่ายสามโมงเย็น ท่ามกลางความอบอ้าวของวัน ฝนกลับเทลงมาอย่างหนัก ลบกลบความร้อนแรง ให้ฉ่ำชื่น คลายร้อนลงไปกองหนังสือถูกรื้อๆ ค้น หยิบ วาง พลิก เปิดอ่าน วนเวียน สลับซ้ำ ไปมาไม่นานนัก ฝนเริ่มซาเม็ดลงบ้างแล้ว หันซ้าย แลขวา ขยับเป้ที่สะพายด้านหลัง ให้กระชับลำตัว เร่งฝีเท้า ฝ่าสายฝน ข้ามถนนมายังอีกฝั่งนึง...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1686
at: 14 July 2008 22:26
Ico48
การคิดเชิงบูรณาการ
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
Integrative Thinking เป็นประเด็นที่อยากจะคุยในวันนี้ครับผมมีความเห็นว่า การที่เราเห็นแตกต่างกัน อาจมาจากมุมมองที่ไม่เทียบเท่ากันได้ในบางครั้งเรามองแบบรวมๆ ที่เราอาจเรียกว่าแบบบูรณาการ ซึ่งอาจไม่ตรงกันในความเข้าใจของคนแต่ละคน เพราะบูรณาการอาจหมายถึง ..การเชื่อมโยง..การรวมกัน-ร่วมกัน..การผนวก..การป...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 9204
at: 14 July 2008 17:56
Ico48
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ ๗-๘ ปีที่ผ่านมา คงได้มีการปรับกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้หลักธรรมชาติที่ว่า แต่ละบุคคลมีความสามารถและกระบวนการเรียนรู้ที่ต่างกัน บางคนชอบหาความรู้เองได้ บางคนชอบเรียนรู้แบบให้ผู้มาสอนอย่างละเอียด ทำให้ย้อนนึกถึงตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกในช่วงปี ๒๕๒๖-๒๕๒๘ พบว่าได้มีการจัดการเรีย...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2164
at: 14 July 2008 17:20
13 July 2008
Ico48
ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาทิศทางการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in Variety of Monly
By Monly
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 คณะทรัพยากรธรรมชาติเรามีการจัดสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทางการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้น ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อจัดให้มีการนำเสนอทิศทางการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนก...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2611
at: 13 July 2008 21:10
10 July 2008
Ico48
เสียงลือเสียงเล่าอ้าง..
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
​เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด ​พี่​เอย​ เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น​ ​ฤๅ​พี่​ สองพี่คิดเองอ้า อย่า​ได้​ถามเผือสืบเนื่องมาจากผมไปอ่านมติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่ 4-10 กรกฎาคม 2551 ในคอลัมน์อาหารสมองของวีรกร ตรีเศศ (อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ) พูดถึงปัญหา Global Drying ซึ่งมีข้อมูลจาก...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2312
at: 10 July 2008 16:09
09 July 2008
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข ๕๕: อารยะขัดขืน (Civil Disobedience)
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เขาว่ากันว่า เวลาและวารี ไม่มีรอใครเวลาหมุนวนไปเหมือนดั่งกงเกวียนที่เวียนหมุน บดพื้นรอยทาง เพียงแค่ เป็นกงล้อแห่งเวลา ที่ไม่มีจุดหมายวารีที่รี่ไหล ไม่เคยหยุดนิ่ง แอบอิงซบซอก หยุดพักสักแม้เพียงเสี้ยว ไหลไป ไหลไป ไม่หวนคืน ตราบสู่ทะเลกว้าง มหาสมุทรใหญ่ ก็มิวาย เคลื่อนไหว เวียนวนเวลามีปีกโบยบินไปช่ว...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2833
at: 09 July 2008 18:02
08 July 2008
Ico48
“กูไม่กลัวมึง” คาถาในการทำงานเชิงรุก
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
หากจะทำงานเชิงรุกบุกเบิก ใจต้องฮึกเหิม ห้ามฝ่อท้อแท้เด็ดขาด ดังนั้นคาถาที่ควรท่องไว้คือ สู้ สู้ สู้ และกูไม่กลัวมึง ในที่นี้ “มึง” หมายถึงสารพัดปัญหาที่จะดาหน้ามาถล่มเราเมื่อเราอยู่ในองค์กรแห่งการอนุรักษ์ เราจะท่องคาถา “ช้า ช้า ได้พร้าเล่มงาม” แต่บางครั้งคาถานี้อาจเหมาะกับ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2971
at: 08 July 2008 14:58
Ico48
คุณภาพขององค์กรเป็นหน้าที่ของทุกคน
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ศูนย์เครื่องมือฯมีการประชุมกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพ (Steering Committee) ปีละ 2 ครั้ง และในแต่ละครั้งเราก็จะได้ทบทวน นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ เป้าหมายคุณภาพ และรับฟังคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาในรอบล่าสุดที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงนโยบายคุณภาพนิดหน่อยเพื่อให้สอดคล้องกับ การขอรับรองการสอบเทียบ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2184
at: 08 July 2008 14:51
06 July 2008
Ico48
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 3)
in พัฒนางาน
By Monly
ตามที่ได้มีการเขียนบันทึก “ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร” ใน ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ในที่นี้เรามาดูกันน่ะว่า การจัดทำรายงานข้อมูลระหว่าง ก.พ.ร กับ SAR ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เปรียบเทียบก่อนปี 2549 กับปี 2550 (เขียนเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่พบเห็น เนื่องจากได้สัมผัสโดยตรงจากงาน...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 3810
at: 06 July 2008 17:32
Ico48
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ของขึ้น มีความหมายหลายอย่าง แต่ในที่นี้ หมายถึงของขึ้นราคา เมื่อเช้าไปเติมน้ำมันรถ ปรากฎว่าแก๊สโซฮอล ขึ้นเป็นลิตรละ 39.51 บาท ย้อนกลับไปดูต้นปีประมาณลิตรละ 29 บาทกว่า และปลาย พค. ราคา 35.91 บาท แสดงว่าขึ้นมาอย่างมากแค่เดือนกว่า เพิ่มกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ คงไม่ต้องไปประท้วงใคร ให้เดือดร้อนกันเพิ่มไป...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1687
at: 06 July 2008 14:57
05 July 2008
Ico48
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 2)
in พัฒนางาน
By Monly
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูลมีความสำคัญมากมายต่อองค์กร (ตอนที่ 1) ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายงานผลในลักษณะใด ช่วงเวลาใดก็ตาม ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในระดับภาควิชา และคณะ จะทำงานกันหัวฟูเลย (คิดภาพกันออกน่ะค่ะ) เพราะอะไรทราบหรือไม่? คือ การจัดทำรายงานผลต่าง ๆ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4302
at: 05 July 2008 21:56
Ico48
ผู้ใหญ่ติดเกมและความท้าทายของ TQC
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ช่วงนี้ผมติดเล่นเกมครับ ตั้งแต่ได้ pocket pc มาใช้และมีเกม Bubble Breaker ติดมาด้วย ผมก็ลองเล่นดูและก็เผลอไปเล่นบ่อยๆ จนติด เคยจับเวลาเล่นดู พบว่ากว่าจะจบเกมใช้เวลาประมาณ 7 นาทีเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นคือ Sudoku และหากใครชอบเล่นก็เข้า www.websudoku.com ได้ ผมก็ถามตัวเองว่าทำไมชอบเล่นเกม ได้คำตอ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2419
at: 05 July 2008 12:13
04 July 2008
Ico48
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ 2551 (ตอนที่ 1)
in พัฒนางาน
By Monly
ก่อนอื่นขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึงที่มาของ “ราชการใสสะอาด” ว่ามีที่มากันอย่างไร (ขออนุญาตกองการเจ้าหน้าที่นะค่ะ) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม และได้แจ้งแผนปฏิบัติงานราชการใสสะอาด ประจำปี 2551 ให้หน่วยงานทราบ และเตรียม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1739
at: 04 July 2008 21:36
Ico48
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้มีงานของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ทั้งโครงร่าง บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ มาให้ตรวจแก้ตลอดเวลา หน้าที่หนึ่งในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาคือการทำอย่างไรให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียน ไม่ใช่เพียงตรวจแก้วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ดั้งนั้น การตรวจแก้ไป ก็ต้องสร้างบทเรียนให้ผู้เรียนได้นำวิธีการคิด พิจารณ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1458
at: 04 July 2008 15:01