นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

blogger of the month

14 July 2008
Ico48
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ ๗-๘ ปีที่ผ่านมา คงได้มีการปรับกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้หลักธรรมชาติที่ว่า แต่ละบุคคลมีความสามารถและกระบวนการเรียนรู้ที่ต่างกัน บางคนชอบหาความรู้เองได้ บางคนชอบเรียนรู้แบบให้ผู้มาสอนอย่างละเอียด ทำให้ย้อนนึกถึงตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกในช่วงปี ๒๕๒๖-๒๕๒๘ พบว่าได้มีการจัดการเรีย...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2216
at: 14 July 2008 17:20
13 July 2008
Ico48
ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาทิศทางการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in Variety of Monly
By Monly
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 คณะทรัพยากรธรรมชาติเรามีการจัดสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทางการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้น ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อจัดให้มีการนำเสนอทิศทางการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนก...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2663
at: 13 July 2008 21:10
10 July 2008
Ico48
เสียงลือเสียงเล่าอ้าง..
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
​เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด ​พี่​เอย​ เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น​ ​ฤๅ​พี่​ สองพี่คิดเองอ้า อย่า​ได้​ถามเผือสืบเนื่องมาจากผมไปอ่านมติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่ 4-10 กรกฎาคม 2551 ในคอลัมน์อาหารสมองของวีรกร ตรีเศศ (อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ) พูดถึงปัญหา Global Drying ซึ่งมีข้อมูลจาก...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2360
at: 10 July 2008 16:09
09 July 2008
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข ๕๕: อารยะขัดขืน (Civil Disobedience)
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เขาว่ากันว่า เวลาและวารี ไม่มีรอใครเวลาหมุนวนไปเหมือนดั่งกงเกวียนที่เวียนหมุน บดพื้นรอยทาง เพียงแค่ เป็นกงล้อแห่งเวลา ที่ไม่มีจุดหมายวารีที่รี่ไหล ไม่เคยหยุดนิ่ง แอบอิงซบซอก หยุดพักสักแม้เพียงเสี้ยว ไหลไป ไหลไป ไม่หวนคืน ตราบสู่ทะเลกว้าง มหาสมุทรใหญ่ ก็มิวาย เคลื่อนไหว เวียนวนเวลามีปีกโบยบินไปช่ว...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2903
at: 09 July 2008 18:02
08 July 2008
Ico48
“กูไม่กลัวมึง” คาถาในการทำงานเชิงรุก
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
หากจะทำงานเชิงรุกบุกเบิก ใจต้องฮึกเหิม ห้ามฝ่อท้อแท้เด็ดขาด ดังนั้นคาถาที่ควรท่องไว้คือ สู้ สู้ สู้ และกูไม่กลัวมึง ในที่นี้ “มึง” หมายถึงสารพัดปัญหาที่จะดาหน้ามาถล่มเราเมื่อเราอยู่ในองค์กรแห่งการอนุรักษ์ เราจะท่องคาถา “ช้า ช้า ได้พร้าเล่มงาม” แต่บางครั้งคาถานี้อาจเหมาะกับ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 3023
at: 08 July 2008 14:58
Ico48
คุณภาพขององค์กรเป็นหน้าที่ของทุกคน
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ศูนย์เครื่องมือฯมีการประชุมกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพ (Steering Committee) ปีละ 2 ครั้ง และในแต่ละครั้งเราก็จะได้ทบทวน นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ เป้าหมายคุณภาพ และรับฟังคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาในรอบล่าสุดที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงนโยบายคุณภาพนิดหน่อยเพื่อให้สอดคล้องกับ การขอรับรองการสอบเทียบ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2222
at: 08 July 2008 14:51
06 July 2008
Ico48
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 3)
in พัฒนางาน
By Monly
ตามที่ได้มีการเขียนบันทึก “ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร” ใน ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ในที่นี้เรามาดูกันน่ะว่า การจัดทำรายงานข้อมูลระหว่าง ก.พ.ร กับ SAR ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เปรียบเทียบก่อนปี 2549 กับปี 2550 (เขียนเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่พบเห็น เนื่องจากได้สัมผัสโดยตรงจากงาน...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 3853
at: 06 July 2008 17:32
Ico48
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ของขึ้น มีความหมายหลายอย่าง แต่ในที่นี้ หมายถึงของขึ้นราคา เมื่อเช้าไปเติมน้ำมันรถ ปรากฎว่าแก๊สโซฮอล ขึ้นเป็นลิตรละ 39.51 บาท ย้อนกลับไปดูต้นปีประมาณลิตรละ 29 บาทกว่า และปลาย พค. ราคา 35.91 บาท แสดงว่าขึ้นมาอย่างมากแค่เดือนกว่า เพิ่มกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ คงไม่ต้องไปประท้วงใคร ให้เดือดร้อนกันเพิ่มไป...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1731
at: 06 July 2008 14:57
05 July 2008
Ico48
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 2)
in พัฒนางาน
By Monly
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูลมีความสำคัญมากมายต่อองค์กร (ตอนที่ 1) ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายงานผลในลักษณะใด ช่วงเวลาใดก็ตาม ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในระดับภาควิชา และคณะ จะทำงานกันหัวฟูเลย (คิดภาพกันออกน่ะค่ะ) เพราะอะไรทราบหรือไม่? คือ การจัดทำรายงานผลต่าง ๆ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4339
at: 05 July 2008 21:56
Ico48
ผู้ใหญ่ติดเกมและความท้าทายของ TQC
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ช่วงนี้ผมติดเล่นเกมครับ ตั้งแต่ได้ pocket pc มาใช้และมีเกม Bubble Breaker ติดมาด้วย ผมก็ลองเล่นดูและก็เผลอไปเล่นบ่อยๆ จนติด เคยจับเวลาเล่นดู พบว่ากว่าจะจบเกมใช้เวลาประมาณ 7 นาทีเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นคือ Sudoku และหากใครชอบเล่นก็เข้า www.websudoku.com ได้ ผมก็ถามตัวเองว่าทำไมชอบเล่นเกม ได้คำตอ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2465
at: 05 July 2008 12:13
04 July 2008
Ico48
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ 2551 (ตอนที่ 1)
in พัฒนางาน
By Monly
ก่อนอื่นขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึงที่มาของ “ราชการใสสะอาด” ว่ามีที่มากันอย่างไร (ขออนุญาตกองการเจ้าหน้าที่นะค่ะ) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม และได้แจ้งแผนปฏิบัติงานราชการใสสะอาด ประจำปี 2551 ให้หน่วยงานทราบ และเตรียม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1769
at: 04 July 2008 21:36
Ico48
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้มีงานของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ทั้งโครงร่าง บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ มาให้ตรวจแก้ตลอดเวลา หน้าที่หนึ่งในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาคือการทำอย่างไรให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียน ไม่ใช่เพียงตรวจแก้วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ดั้งนั้น การตรวจแก้ไป ก็ต้องสร้างบทเรียนให้ผู้เรียนได้นำวิธีการคิด พิจารณ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1487
at: 04 July 2008 15:01
Ico48
การทำพาสปอร์ต บริการประทับใจ
in เรื่องเล่าของมิกกี้
By มิกกี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา มิกกี้ได้ไปทำพาสปอรต์ ที่สำนักงานออกหนังสือเดินทาง บริเวณ ชั้น 1 ศาลากลาง สงขลา (หลังเก่า) ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก็เสร็จเรียบร้อย บริการประทับใจและรวดเร็วมาก ๆ ค่ะ เมื่อเข้าไปสำนักงานออกหนังสือเดินทาง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อรับบัตรคิว ยื่นบัตรประชาชน (ตัวจริง) ให้เจ้าหน้าที่ จ...
Flowers: 4 · Comments: 101 · Read: 43971
at: 04 July 2008 13:28
03 July 2008
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข ๕๓: เงียบๆ คนเดียว
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เงียบๆ คนเดียวเที่ยงคืน ๔๕ (๐๐๔๕) โดยประมาณ เนื่องจากว่านาฬิกาข้อม้อมือ มักจะ เดินเร็วไปเสมอ ต้องคอยปรับ ตั้งเวลาเอา ตามวันที่ที่นาฬิกาข้อมือ คงบอกว่าเป็นวันพุธที่ ๒ วันที่ก็ยังไม่ได้ปรับ เหมือนกันข้างนอกห้อง โถงทางเดินที่ทำงาน บรรยากาศ คงเหมือนทุกๆ วันที่ผ่านมา เกือบๆ ตีหนึ่ง ของวันใหม่แล้ว ฝนคง...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 2923
at: 03 July 2008 16:42
Ico48
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 1)
in พัฒนางาน
By Monly
นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเมื่อนึกถึง “ข้อมูล” ทุกคนส่วนใหญ่จะเข้าใจดีที่สุด จะเห็นภาพการขุด ขุย รื้อ ค้น หาข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำมาสรุปเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่ออดีตข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ใ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 3728
at: 03 July 2008 10:04
02 July 2008
Ico48
เขาบอกว่าคนศูนย์เครื่องมือฯ มีรายได้สูง
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
2-3 วันนี้ผมได้รับรู้จากบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯว่า บุคลากรจากหน่วยงานอื่นใน ม.อ. มักคิดว่าคนที่ทำงานศูนย์เครื่องมือมีรายได้สูงเกินข้าราชการม.อ.ทั่วไปผมคิดว่าคงเป็นหน้าที่ผมกระมังที่ต้องประชาสัมพันธ์/ชี้แจงความคลาดเคลื่อนตรงนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงานและต่อมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2550 ศู...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1329
at: 02 July 2008 18:10
01 July 2008
Ico48
น่าจะเข้าใจ
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ผมเดินออกไปจากห้องทำงานและพบว่าที่สนล.ดูเหมือนจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น พอถามก็ได้รับคำตอบว่า”ไม่มีอะไร”คงเป็นคำตอบ”ปกติ”ที่คนพูดไม่อยากให้ผมรับรู้อะไรมากไปกว่านี้กระมัง เพราะหากผมรับรู้เข้าแล้ว มักมีการ”ขยายผล” ซึ่งทุกคนดูเหมือนจะกลัวการขยายผลของผมทั้งนั้นผมก็ยั...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1454
at: 01 July 2008 16:19
Ico48
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันที่ ๒๕-๒๘ มิย. ๕๑ มีโอกาสไปประเทศจีนเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง South China Agriculture University (ACAU) กับสภาคณบดี การเกษตรของไทย งานนี้เป็นการประสานงานโดย กงศุลฝ่ายการเกษตร ของสถานกงศุลไทยประจำเมืองกวางโจว ซึ่งได้จัดการเรื่องต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม ความจริง ACAU ได้มีความร่วมมือกับ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1876
at: 01 July 2008 13:01
30 June 2008
Ico48
บางสิ่งที่เราทำส่งผลต่อผู้อื่นทั้งเชิงบวกและลบ
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
วันนี้ผมมาสอนในตอนเช้าเพื่อชดเชยช่วงที่ขาดไปตอนลาไปราชการที่กรุงเทพฯ เห็นรถยนต์จอดคอยเพื่อที่จะเติมไบโอดีเซลอยู่ 7-8 คัน ทำให้การจราจรติดขัดไปเหมือนกัน ก็จะเห็นว่าการจำหน่ายไบโอดีเซลถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์แต่ก็ส่งผลเชิงลบต่อประชาคมเหมือนกัน และยังมีปัญหาน้ำเสียจากการผลิต ซึ่งการแก้ไขได้นำเสนอไปยั...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1484
at: 30 June 2008 13:57
29 June 2008
Ico48
เมื่อความคิดผมถูกลวง
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
คืนวันพฤหัส 26 มิถุนายน 2551 ผมดูรายการ Mega clever และพบว่าผมตกหลุมพรางในเรื่องความคิดเชิงเปรียบเทียบไปเรียบร้อยแล้วพิธีกรเขานำเสนอโดยการเอาลูกโลกจำลองขนาดใหญ่สักเมตรออกมา แล้วเอาเชือกมาวัดเส้นรอบโลกว่ายาวเท่าไหร่ เสร็จแล้วก็เอาเชือกยาว 1 เมตร มาต่อกับเชือกที่ยาวเท่ากับเส้นรอบโลกแล้วก็มาพันรอบโล...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 4140
at: 29 June 2008 11:24