นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

blogger of the month

09 กรกฎาคม 2551
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข ๕๕: อารยะขัดขืน (Civil Disobedience)
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เขาว่ากันว่า เวลาและวารี ไม่มีรอใครเวลาหมุนวนไปเหมือนดั่งกงเกวียนที่เวียนหมุน บดพื้นรอยทาง เพียงแค่ เป็นกงล้อแห่งเวลา ที่ไม่มีจุดหมายวารีที่รี่ไหล ไม่เคยหยุดนิ่ง แอบอิงซบซอก หยุดพักสักแม้เพียงเสี้ยว ไหลไป ไหลไป ไม่หวนคืน ตราบสู่ทะเลกว้าง มหาสมุทรใหญ่ ก็มิวาย เคลื่อนไหว เวียนวนเวลามีปีกโบยบินไปช่ว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2837
เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2551 18:02
08 กรกฎาคม 2551
Ico48
“กูไม่กลัวมึง” คาถาในการทำงานเชิงรุก
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
หากจะทำงานเชิงรุกบุกเบิก ใจต้องฮึกเหิม ห้ามฝ่อท้อแท้เด็ดขาด ดังนั้นคาถาที่ควรท่องไว้คือ สู้ สู้ สู้ และกูไม่กลัวมึง ในที่นี้ “มึง” หมายถึงสารพัดปัญหาที่จะดาหน้ามาถล่มเราเมื่อเราอยู่ในองค์กรแห่งการอนุรักษ์ เราจะท่องคาถา “ช้า ช้า ได้พร้าเล่มงาม” แต่บางครั้งคาถานี้อาจเหมาะกับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2974
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 14:58
Ico48
คุณภาพขององค์กรเป็นหน้าที่ของทุกคน
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ศูนย์เครื่องมือฯมีการประชุมกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพ (Steering Committee) ปีละ 2 ครั้ง และในแต่ละครั้งเราก็จะได้ทบทวน นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ เป้าหมายคุณภาพ และรับฟังคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาในรอบล่าสุดที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงนโยบายคุณภาพนิดหน่อยเพื่อให้สอดคล้องกับ การขอรับรองการสอบเทียบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2188
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 14:51
06 กรกฎาคม 2551
Ico48
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 3)
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ตามที่ได้มีการเขียนบันทึก “ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร” ใน ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ในที่นี้เรามาดูกันน่ะว่า การจัดทำรายงานข้อมูลระหว่าง ก.พ.ร กับ SAR ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เปรียบเทียบก่อนปี 2549 กับปี 2550 (เขียนเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่พบเห็น เนื่องจากได้สัมผัสโดยตรงจากงาน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3813
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2551 17:32
Ico48
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ของขึ้น มีความหมายหลายอย่าง แต่ในที่นี้ หมายถึงของขึ้นราคา เมื่อเช้าไปเติมน้ำมันรถ ปรากฎว่าแก๊สโซฮอล ขึ้นเป็นลิตรละ 39.51 บาท ย้อนกลับไปดูต้นปีประมาณลิตรละ 29 บาทกว่า และปลาย พค. ราคา 35.91 บาท แสดงว่าขึ้นมาอย่างมากแค่เดือนกว่า เพิ่มกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ คงไม่ต้องไปประท้วงใคร ให้เดือดร้อนกันเพิ่มไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1692
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2551 14:57
05 กรกฎาคม 2551
Ico48
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 2)
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูลมีความสำคัญมากมายต่อองค์กร (ตอนที่ 1) ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายงานผลในลักษณะใด ช่วงเวลาใดก็ตาม ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในระดับภาควิชา และคณะ จะทำงานกันหัวฟูเลย (คิดภาพกันออกน่ะค่ะ) เพราะอะไรทราบหรือไม่? คือ การจัดทำรายงานผลต่าง ๆ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4304
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2551 21:56
Ico48
ผู้ใหญ่ติดเกมและความท้าทายของ TQC
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ช่วงนี้ผมติดเล่นเกมครับ ตั้งแต่ได้ pocket pc มาใช้และมีเกม Bubble Breaker ติดมาด้วย ผมก็ลองเล่นดูและก็เผลอไปเล่นบ่อยๆ จนติด เคยจับเวลาเล่นดู พบว่ากว่าจะจบเกมใช้เวลาประมาณ 7 นาทีเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นคือ Sudoku และหากใครชอบเล่นก็เข้า www.websudoku.com ได้ ผมก็ถามตัวเองว่าทำไมชอบเล่นเกม ได้คำตอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2421
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2551 12:13
04 กรกฎาคม 2551
Ico48
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ 2551 (ตอนที่ 1)
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ก่อนอื่นขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึงที่มาของ “ราชการใสสะอาด” ว่ามีที่มากันอย่างไร (ขออนุญาตกองการเจ้าหน้าที่นะค่ะ) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม และได้แจ้งแผนปฏิบัติงานราชการใสสะอาด ประจำปี 2551 ให้หน่วยงานทราบ และเตรียม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1741
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2551 21:36
Ico48
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้มีงานของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ทั้งโครงร่าง บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ มาให้ตรวจแก้ตลอดเวลา หน้าที่หนึ่งในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาคือการทำอย่างไรให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียน ไม่ใช่เพียงตรวจแก้วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ดั้งนั้น การตรวจแก้ไป ก็ต้องสร้างบทเรียนให้ผู้เรียนได้นำวิธีการคิด พิจารณ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1460
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2551 15:01
Ico48
การทำพาสปอร์ต บริการประทับใจ
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา มิกกี้ได้ไปทำพาสปอรต์ ที่สำนักงานออกหนังสือเดินทาง บริเวณ ชั้น 1 ศาลากลาง สงขลา (หลังเก่า) ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก็เสร็จเรียบร้อย บริการประทับใจและรวดเร็วมาก ๆ ค่ะ เมื่อเข้าไปสำนักงานออกหนังสือเดินทาง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อรับบัตรคิว ยื่นบัตรประชาชน (ตัวจริง) ให้เจ้าหน้าที่ จ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 101 · อ่าน: 43649
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2551 13:28
03 กรกฎาคม 2551
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข ๕๓: เงียบๆ คนเดียว
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เงียบๆ คนเดียวเที่ยงคืน ๔๕ (๐๐๔๕) โดยประมาณ เนื่องจากว่านาฬิกาข้อม้อมือ มักจะ เดินเร็วไปเสมอ ต้องคอยปรับ ตั้งเวลาเอา ตามวันที่ที่นาฬิกาข้อมือ คงบอกว่าเป็นวันพุธที่ ๒ วันที่ก็ยังไม่ได้ปรับ เหมือนกันข้างนอกห้อง โถงทางเดินที่ทำงาน บรรยากาศ คงเหมือนทุกๆ วันที่ผ่านมา เกือบๆ ตีหนึ่ง ของวันใหม่แล้ว ฝนคง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 2862
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2551 16:42
Ico48
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 1)
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเมื่อนึกถึง “ข้อมูล” ทุกคนส่วนใหญ่จะเข้าใจดีที่สุด จะเห็นภาพการขุด ขุย รื้อ ค้น หาข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำมาสรุปเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่ออดีตข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3683
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2551 10:04
02 กรกฎาคม 2551
Ico48
เขาบอกว่าคนศูนย์เครื่องมือฯ มีรายได้สูง
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
2-3 วันนี้ผมได้รับรู้จากบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯว่า บุคลากรจากหน่วยงานอื่นใน ม.อ. มักคิดว่าคนที่ทำงานศูนย์เครื่องมือมีรายได้สูงเกินข้าราชการม.อ.ทั่วไปผมคิดว่าคงเป็นหน้าที่ผมกระมังที่ต้องประชาสัมพันธ์/ชี้แจงความคลาดเคลื่อนตรงนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงานและต่อมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2550 ศู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1293
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2551 18:10
01 กรกฎาคม 2551
Ico48
น่าจะเข้าใจ
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมเดินออกไปจากห้องทำงานและพบว่าที่สนล.ดูเหมือนจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น พอถามก็ได้รับคำตอบว่า”ไม่มีอะไร”คงเป็นคำตอบ”ปกติ”ที่คนพูดไม่อยากให้ผมรับรู้อะไรมากไปกว่านี้กระมัง เพราะหากผมรับรู้เข้าแล้ว มักมีการ”ขยายผล” ซึ่งทุกคนดูเหมือนจะกลัวการขยายผลของผมทั้งนั้นผมก็ยั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1422
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2551 16:19
Ico48
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันที่ ๒๕-๒๘ มิย. ๕๑ มีโอกาสไปประเทศจีนเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง South China Agriculture University (ACAU) กับสภาคณบดี การเกษตรของไทย งานนี้เป็นการประสานงานโดย กงศุลฝ่ายการเกษตร ของสถานกงศุลไทยประจำเมืองกวางโจว ซึ่งได้จัดการเรื่องต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม ความจริง ACAU ได้มีความร่วมมือกับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1843
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2551 13:01
30 มิถุนายน 2551
Ico48
บางสิ่งที่เราทำส่งผลต่อผู้อื่นทั้งเชิงบวกและลบ
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
วันนี้ผมมาสอนในตอนเช้าเพื่อชดเชยช่วงที่ขาดไปตอนลาไปราชการที่กรุงเทพฯ เห็นรถยนต์จอดคอยเพื่อที่จะเติมไบโอดีเซลอยู่ 7-8 คัน ทำให้การจราจรติดขัดไปเหมือนกัน ก็จะเห็นว่าการจำหน่ายไบโอดีเซลถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์แต่ก็ส่งผลเชิงลบต่อประชาคมเหมือนกัน และยังมีปัญหาน้ำเสียจากการผลิต ซึ่งการแก้ไขได้นำเสนอไปยั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1440
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2551 13:57
29 มิถุนายน 2551
Ico48
เมื่อความคิดผมถูกลวง
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
คืนวันพฤหัส 26 มิถุนายน 2551 ผมดูรายการ Mega clever และพบว่าผมตกหลุมพรางในเรื่องความคิดเชิงเปรียบเทียบไปเรียบร้อยแล้วพิธีกรเขานำเสนอโดยการเอาลูกโลกจำลองขนาดใหญ่สักเมตรออกมา แล้วเอาเชือกมาวัดเส้นรอบโลกว่ายาวเท่าไหร่ เสร็จแล้วก็เอาเชือกยาว 1 เมตร มาต่อกับเชือกที่ยาวเท่ากับเส้นรอบโลกแล้วก็มาพันรอบโล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4079
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2551 11:24
26 มิถุนายน 2551
Ico48
สิ่งใหม่จากความธรรมดา: ปีกไก่ทอดน้ำปลา
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
เมื่อวันอาทิตย์ไปกินส้มตำที่ร้านหนึ่ง..ยังไม่บอกชื่อน่ะ (ขอให้ลองเดาดูก่อน) เขามีเมนูเด็ดเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลา ผมก็สั่งมากิน กินไปชิ้นแรกก็รู้สึกแปลกๆว่า เอ๊ะไก่มันติดกัน 2 ชิ้นหรือเปล่า พอหยิบชิ้นที่สอง ก็รู้สึกว่า เฮ้ย! ทำมันมันติดกันอีกแล้วอ่ะ พอตั้งใจสังเกตก็พบว่า มันเป็นถูกตั้งใจทำให้เป็นอย่าง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3550
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2551 13:46
Ico48
การรับเงินสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ม.อ. หากท่านมีญาติของสมาชิกที่เป็นสายตรง คือบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต ขอให้ท่านที่เป็นสมาชิกฯ นำหลักฐานเพื่อขอรับเงิน "สงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก"ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ม.อ. โดยท่านจะได้รับเงิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2239
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2551 10:16
25 มิถุนายน 2551
Ico48
จัดสวนหย่อมในสำนักงาน หรือบริเวณหน้าบ้าน (update ภาพ ณ มิ.ย 2553)
ใน Variety of Monly
โดย Monly
Update ภาพสวนหย่อมณ มิถุนายน 2553 ปี 2553นี้ มอนลี่มีภาพสวนหย่อม และตุ๊กตาน่ารัก ๆ ที่ใช้ตกแต่งสวนหย่อมมาฝากด้วยค่ะ ซึ่งได้ถ่ายตามสถานที่ต่างๆ เมื่อครั้งเดินทางไปพักผ่อนเมื่อเดือนมีนาคม 2553 และไปราชการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 จริงหรือไม่ ต้องพิสูจน์กันค่ะ ท่านใดที่ประสงค์จะตกแต่งสวนหย่อมด้วยฝึมือต...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 99 · อ่าน: 452770
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2551 20:25