นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
วศิน ธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กรกฎาคม 2560 09:45
เข้าระบบเมื่อ: 30 สิงหาคม 2560 08:31
Ico48
สรวิชญ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กรกฎาคม 2560 09:59
เข้าระบบเมื่อ: 15 สิงหาคม 2560 16:34
Ico48
saw
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:26
เข้าระบบเมื่อ: 12 สิงหาคม 2560 14:50
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 ตุลาคม 2550 09:40
เข้าระบบเมื่อ: 11 สิงหาคม 2560 11:16
Ico48
Ajarn Nantana Sittirak
อาจารย์
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสาตร์และการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กรกฎาคม 2560 10:48
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2560 19:04
Ico48
แวววนา
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2560 10:03
Ico48
Klangduen Pochana
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2560 18:27
Ico48
Phumanirat999 ^_^"
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 11:55
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2560 17:00
Ico48
JEE-JEE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 16:18
Ico48
น้องแว่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 ธันวาคม 2552 13:18
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 15:04
Ico48
นางสาว จิราพร เยี่ยมคำนวณ
อาจารย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กรกฎาคม 2560 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 13:50
Ico48
Jirawat Sinchai
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2560 16:24
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2560 11:49
Ico48
1,000
ข้าราชการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2560 10:46
Ico48
Siraporn Srisuwan
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มกราคม 2560 12:09
เข้าระบบเมื่อ: 13 กรกฎาคม 2560 14:35
Ico48
NuAomKubb
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กรกฎาคม 2560 17:20
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2560 18:18
Ico48
Walailak Pirnbacher
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มกราคม 2554 10:18
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 16:06
Ico48
bkmom
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2559 15:10
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 16:02
Ico48
ประกายมาส บาหลัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 16:01
Ico48
weena phaefurn
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:14
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 14:42
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:08
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 15:03