นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

Ico48
หนุ่มหน้ามน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กุมภาพันธ์ 2553 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
@--,'--Ladypin
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:01
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2557 16:58