นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองกลาง

Ico48
ok-cr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
หมูน้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 15:30
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 09:33
Ico48
rom
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:07
เข้าระบบเมื่อ: 05 กรกฎาคม 2555 09:06
Ico48
mon-ta-ta
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
aoon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:16
เข้าระบบเมื่อ: 07 มกราคม 2551 14:47
Ico48
putwongwashira put wongwashira
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 07 มกราคม 2551 14:48
Ico48
แม่มดน้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2551 14:41
เข้าระบบเมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 01:10
Ico48
ถุงแป้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2551 16:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2557 08:12
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 15:55
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 08:06
Ico48
บันทึกของฉัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 10:22
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 09:34
Ico48
noy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 14:55
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
สุวิมล คงพล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 15:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
AE
รับราชการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:51
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2559 17:27
Ico48
ทวาทศ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2556 12:56
Ico48
Da Da Aui
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 11:02
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:11
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 11:05
เข้าระบบเมื่อ: 29 มีนาคม 2564 10:51
Ico48
naruemon.so
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2553 16:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 ตุลาคม 2556 13:15
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:12
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:33
Ico48
อุมาภรณ์
พนักงานหน่วยงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 กรกฎาคม 2556 11:25
เข้าระบบเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2556 15:30