นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองการเจ้าหน้าที่

Ico48
น้องยามฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2557 12:52
Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2560 21:57
Ico48
InViSiBle
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 08:50
เข้าระบบเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2561 16:22
Ico48
หยดน้ำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 08:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
manu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 12:34
เข้าระบบเมื่อ: 26 ตุลาคม 2554 16:19
Ico48
ต้นสารภี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2556 11:50
Ico48
นาวา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 14:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
sutham
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2554 16:22
Ico48
สุวรรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 10 มิถุนายน 2557 10:02
Ico48
kitty
HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2556 15:24
Ico48
สุนันทา แก้วเจริญ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 26 ธันวาคม 2559 11:05
Ico48
อทิตยา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 29 สิงหาคม 2556 16:19
Ico48
watcharee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2561 17:43
Ico48
วีต้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 22 ตุลาคม 2550 12:41
Ico48
นิศากร ช่างสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2557 10:24
Ico48
อรวรรณ นนทพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
อภิสรา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 29 กันยายน 2552 13:19
Ico48
สัมสู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 13:52
Ico48
สมบูรณ์ บัวเทพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2555 10:08
Ico48
pop_jung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30