นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: กองกิจการนักศึกษา

Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 09 October 2007 10:27
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
nongnu
Member Since: 24 October 2007 15:18
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
แมวญี่ปุ่น
Member Since: 19 November 2007 11:19
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
หนุ่ม
Member Since: 19 November 2007 11:19
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
วันวิสาข์ มานะ
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
kikuchang
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
คนพิเศษ
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
วิลัย อินทร์สุวรรณ์
Member Since: 19 November 2007 11:20
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Mr.A
Member Since: 19 November 2007 11:21
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
มนา
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่
Member Since: 19 November 2007 11:22
Last Login: 17 August 2011 16:42
Ico48
Prawat Wettayaprasit
Member Since: 19 November 2007 11:23
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สุพัตรา วิจิตรโสภา
Member Since: 19 November 2007 11:23
Last Login: 10 October 2013 15:04
Ico48
จารุณี สิงขรัตน์
Member Since: 19 November 2007 11:23
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
DANG
Member Since: 19 November 2007 11:26
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
พรทิพย์ อรัญดร
Member Since: 19 November 2007 11:29
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ยุ
Member Since: 19 November 2007 11:29
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
onn
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 19 November 2007 11:32
Last Login: 19 November 2007 11:52
Ico48
อมรลักษณ์ เต็มสังข์
Member Since: 19 November 2007 17:41
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ทิพวัลย์
Member Since: 20 November 2007 09:24
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
นันทิยา
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 17 December 2007 11:20