นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การเงินและบัญชี

Ico48
อาเกา
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 12 มีนาคม 2560 22:04
Ico48
bummy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:53
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 12:54
Ico48
Ben-Benz
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2551 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
nipaporn
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:30
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:45
เข้าระบบเมื่อ: 05 มีนาคม 2556 01:01